Ettevõtmine on osa 2020. aastani vältavast suurprojektist, mis keskendub skandaalse ja andeka puunikerdaja Christian Ackermanni loomingu uurimisele, teatas muinsuskaitse pressiesindaja.

Maksu- ja tolliameti poolt läbiviidav röntgenuuring on osa tehnilistest uuringutest, mida Toomkiriku altariseinal läbi viiakse. Röntgenuuringu eesmärgiks on teada saada, milline on altariskulptuuride ülesehitus ning määrata kindlaks metallisisaldusega detailide omadused ja asukohad. "Kui Rode altari ja Russalka monumendi puhul oli tegemist üksikute uuringutega, siis nüüd alustame neljaks aastaks planeeritud projekti, kus aitame kunstiekspertidel saada uut infot erinevate kultuuriväärtuste kohta üle Eesti," ütles maksu- ja tolliameti tolliosakonna peaspetsialist Aleksander Miksjuk. Ameti jaoks on tegu seni suurima ettevõtmisega, kus läbi tuleb valgustada hoopis teistsuguseid materjale. Samuti on tingimused selleks tavapärasest erinevad.

Kuna Toomkiriku altarisein on tänu selle ümber ehitatud tellingule esmakordselt uurijatele täies ulatuses ligipääsetav, siis on läbiviidav uuringute programm väga laiaulatuslik. Täiendavalt teostatakse lähiajal altariseinal veel pigmendi- ja sideaineuuringud, uuritakse värvide iseloomu ning kihistusi. Samuti võetakse ette dendrokronoloogilised uuringud puidu vanuse tuvastamiseks ja puiduanalüüs. Kogu materjal dokumenteeritakse ja kaardistatakse digitaalselt ning tehakse kättesaadavaks laiemale avalikkusele.

Tallinna Toomkiriku altariseina põhjalik käsitlemine on Christian Ackermanni loomingule keskenduvas projektis erakordselt oluline. "Meie üks eesmärk on täpsustada mitmetes Eestis kirikutes paiknevate silmapaistvate baroksete kunstiteoste autorlust. Nimelt on teoseid, mille puhul on arvatud, et nende autoriks on Christian Ackermann, kuid lõplikku kinnitust selle ei ole," selgitas Eesti Kunstiakadeemia dotsent Hilkka Hiiop. Tallinna Toomkiriku alatriseina puhul on aga autori osas kindlus olemas ning selle uurimisel saadud info on Hiiopi sõnul teiste teoste analüüsimisel hindamatu väärtusega.

Uurimisprojekti eestvedajateks on Eesti Kunstimuuseum ja Eesti Kunstiakadeemia. Röntgenuuringu viib läbi maksu- ja tolliamet koostöös muinsuskaitseametiga.