Aastal 2010 nõudis IRLi esimees Mart Laar kohtumisel Angela Merkeliga, et eelarve tasakaal tuleks kirjutada Eesti põhiseadusesse. Sama mõtet väljendas ta ka kohtumisel Ungari peaminister Viktor Orbaniga.

Päris põhiseadusesse eelarve tasakaalu põhimõtet ei kirjutatud, aga riigieelarve baasseadusesse pandi küll kirja, et valitsussektori struktuurne eelarvepositsioon peab olema vähemalt tasakaalus.

2014. aasta veebruaris toimus riigieelarve baasseaduse kolmas hääletus. Enne seda peetud kõnes toetas seda IRLi esindaja Sven Sester, kes on praegu rahandusminister.

"IRL-i fraktsioon on seisukohal, et kui me täna uue baasseaduse vastu võtame, siis parandame ühelt poolt tunduvalt kogu riigisisest regulatsiooni, mis on seotud riigieelarve, riigi strateegiliste arengudokumentide menetlemise ja finantsdistsipliini järgimisega. Teiselt poolt seadustame selged eelarve tasakaalu reeglid, ütleksin isegi, et selged mängureeglid. Nende tõttu ei ole tulevikus ei meil ega teistel parlamendierakondadel võimalust ega teki meil ka kiusatust riigieelarvet koostades üle oma võimete elada. IRL toetab riigieelarve seaduse eelnõu menetluse lõpetamist ja eelnõu lõpphääletusel seadusena vastuvõtmist."

Eelarve tasakaalust on rääkinud ka Urmas Reinsalu, Mart Laari järeltulija IRLi esimehe kohal.

Praeguseks on olukord muutunud. Laar kirjutas eile erakonnakaaslastele kirja, kus tõi välja kaheksa IRLi olulist seisukohta uude valitsusse minnes. Eelarvetasakaalu polnud nende seas.