Peaministri tagasiastumisel astub tagasi ka tema juhitav valitsus, mis jätkab tegevust uue valitsuse ametisse astumiseni.

Riigikogu umbusaldusavaldus peaministrile vormistatakse riigikogu otsusena, mis avaldatakse Riigi Teatajas. Riigikogu esimees teatab Vabariigi Valitsusele või peaministrile umbusalduse avaldamisest presidendile kirjalikult hiljemalt järgmisel päeval pärast umbusalduse avaldamist.

Kui valitsus on tagasi astunud, peab president määrama peaministrikandidaadi 14 päeva jooksul. Peaministrikandidaat esitab 14 päeva jooksul riigikogule ettekande tulevase valitsuse moodustamise aluste kohta, mille järel riigikogu otsustab läbirääkimisteta avalikul hääletusel peaministrikandidaadile volituste andmise valitsuse moodustamiseks.

Riigikogult valitsuse moodustamiseks volitused saanud peaministrikandidaat esitab 7 päeva jooksul valitsuse koosseisu Vabariigi Presidendile, kes nimetab 3 päeva jooksul valitsuse ametisse.

President vabastab valitsuse ametist uue valitsuse ametisseastumisel.

Tagasiastunud valitsus jätkab oma tegevust ajani, mil uus valitsus on ametisse astunud.

Tagasiastunud valitsus hoidub vältimatu vajaduseta põhimõtteliste või riigieelarvekulusid suurendavate otsuste tegemisest.

President Kersti Kaljulaid on juba täna õhtupoolikuks kutsunud kõigi erakondade esindajad enda juurde, seega võib ettepanek uue valitsuse moodustamiseks tulla juba lähiajal.