Aas juhib algatuseks tähelepanu riigivara seaduse sätetele ja Riigi Kinnisvara ASi põhikirjale, mille kohaselt ei või ühingu nõukogu ega ka juhatuse liikmeks olla isik, kellele kuuluvate osadega või aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 osa või aktsiakapitalist äriühingus, mis tegutseb äriühinguga samal tegevusalal. Samuti ei tohi põhikirja järgi ühingu nõukogu ega ka juhatuse liikmeks olla isik kes on äriühinguga samal tegevusalal tegutseva äriühingu juhtorgani liige

"11. märtsil 2016.a. määrasin rahandusministeeriumi esindajana Riigi Kinnisvara ASi nõukogu liikmeks Olle Koop’i, kelle volitused kehtivad ajavahemikul 11.03.2016 kuni 11.03.2021. Olle Koop oli enne Riigi Kinnisvara ASi nõukogusse nimetamist mitme sellise äriühingu ainuomanik ja juhataja, mis tegutsesid Riigi Kinnisvara ASi põhitegevusalal, kuid Olle Koop’i suhted nimetatud äriühingutega lõppesid jaanuaris 2016. Hiljem on selgunud, et mõned kuud hiljem muudeti viidatud äriühingute Äriregistris märgitud tegevusalad ning seejärel sai äriühingute ainuomanikuks ja juhatajaks taas Olle Koop, olles siis juba Riigi Kinnisvara ASi nõukogu liige," kirjutab Aas täna õhtul allkirjastatud ametlikus kirjas.

"Fakte tervikpilti pannes võib tegu olla võimaliku huvide konfliktiga ning Olle Koop’iga seotud äriühingute tegevusala muutmine võib olla olemuselt formaalne. Lisaks kontrollib Olle Koop äriühingut Casamia OÜ, millele kuulub Riigi Kinnisvara ASi põhitegevusalal tegutsev OÜ Mäiste-Mähma Põllumajandussaadused. Kujunenud olukord võib olla vastuolus seaduse, äriühingu põhikirja ja ühingujuhtimise hea tavaga. Eeltoodust tulenevalt soovitan teha ettepanek Olle Koop-i tagasi kutsumiseks Riigi Kinnisvara ASi nõukogust ning esitada uus nõukogu liikme kandidaat," lisab Aas.

Kirjale on lisatud ka viidatud äriühingutega seotud registritoimingute kronoloogia, kus tegevusala määratlemisel on lähtutud äriregistris märgitud tegevusaladest. Loe seda lisa siit!

Tasub meeles pidada, et reformierakondlase Aasa kiri tuleb pärast tänaseid sündmusi, mil IRLi ning sotside ministrid kutsusid riigiettevõtete ja sihtasutuste nõukogudest tagasi mitmeid saadikuid, peamiselt Reformierakonna omasid.

Olle Koop ei ole riigikogu liige, vaid kuulub Tallinna volikokku ja IRLi eestseisusesse. Viimati oli Koop suurema avalikkuse tähelepanu all, kui Eesti Ekspress kirjutas tänavu aasta algul, et Koop ostis mõni kuu tagasi oma vana sõbra, ettevõtja Mart Arraku (IRL) käest ligi miljoni euro eest tootmismaad Harjumaal Rae vallas.

Samal ajal kui Koop ostis Arraku firmalt Arsson Invest 975 000 euro eest maad, oli ühes tsiviilvaidluses sellesama Arssoni vastu üleval nõue – juhuslikult samuti ligi miljoni euro suurune. Skeptikust kõrvaltvaataja jaoks võib asi välja paista nii, et linnavolikogu liige aitas sõbral-parteikaaslasel nõuete vältimiseks kinnistu vanast firmast uude viia, kirjutas leht toona.