Paraku aga põhjalikku vastust küsimusele ei tulnud. Isegi kui kapol on sellise tegevuse kohta infot, siis nad seda ei paljasta. „Kaitsepolitsei ülesanne on, oma pädevuse piires, ennetada ja tõkestada julgeoleku-ohte. Vajadusel teavitame ohtudest Vabariigi Valitsust ja/või avalikkust,” vastas Delfi küsimustele kaitsepolitsei büroo juht Andres Kahar.

Selle vastusega võrreldes rääkis supo Venemaa ostetavast kinnisvarast võrdlemisi avameelselt. „Tegevust, mille puhul võib olla jutt valmistumisest tulevaseks mõjutamiseks kriisiolukorras, avastatakse pidevalt. Sellest võib olla jutt maatehingute puhul, milles ei näi olevat majanduslikku või kinnisvara tavapärase kasutusväärtusega seotud loogikat. Võõrriigi heaks tegutsev maaomanik võib siiski ehitada oma kinnistule ehitisi, mida võõrriik võiks kriisiolukorras kasutada näiteks liikluskoridoride sulgemiseks või tunnusmärkideta vägede majutamiseks,” vahendas Iltalehti supo avaldust.

Varem pole ka supo Venemaa maaostude kohta Soomes avalikult nii jõuliselt sõna võtnud. See, et supo peab silmas nimelt Venemaa maaoste Soomes, selgub avalduse kontekstist. Supo teatel on suhtes rahvaarvuga Soome püsivalt paigutatud luureohvitseride arv üks suuremaid lääneriikides.

Supot teeb sealjuures murelikuks ka Vene ja Soome topeltkoda-kondsusega isikute juriidiline staatus Vene seadusandluses. „Näiteks kõik Venemaa kodanikud on topeltkodakondsusest sõltumata Vene seaduste järgi kohustatud aitama Vene julgeolekuvõime,” teatas supo.