"Tihedas lumesajus ja tuisus, mis on peamiseks häirivaks faktoriks liikluses, on kõige kriitilisemas olukorras suure liiklussagedusega teed. Eriti ettevaatlik peaks olema liiklussõlmedes, ristmikel, kiirendus- ja aeglustusradadel," ütles maanteeameti hooldeosakonna juhataja Rainer Kuldmaa Delfile.

Konkreetselt kriitilisi lõike ei oska välja tuua Kuldmaa ei osandud. "Kindlasti võib muutlike ilmastikuolude korral tee seisund kiiresti muutuda ükskõik millisel piirkonna lõigul, sest tee kliimale avaldab mõju lisaks globaalsele faktorile ka regionaalne ja kohalik faktor (mere ja järvede lähedus, maapinna reljeef jne). Kõige tuisuohtlikumad teelõigud asuvad valdavalt tuultele avatud teedel. Vaatamata Eesti väiksusele võib ilmaoludest tingituna olla olukord erinev mitte ühe maakonna, vaid ka valla või küla lõikes. Ilm võib muuta ka kõige parema tee liiklusohtlikuks.

Ida-Virumaal teehooldus paranenud
Aasta alguses oli Ida-Virumaal lühikse aja jooksul kaks traagilist bussiõnnetust, kus sai viga vastavalt 16 ja 13 inimest. Toona selgus, et üheks probleemiks oli puudulik libedusetõrje. Kuldmaa kinnitab, et nüüd on lepingutega kõik korras. "Ida-Virumaal hakkas alates selle aasta 1. aprillist kehtima uus hooldeleping ning töid tehakse vastavalt nõuetele. Samuti on Harju maakonna Keila ja Kuusalu teemeistripiirkondade ja Põlva maakonna riigiteede hooldelepingud on viidud vastavusse kehtivate seisundinõuetega".

Kuldmaa rõhutab samas, et ennetava tegevusega ei ole alati võimalik libedust vältida. Ennetav libedustõrje on teepinna töötlemine kloriididega, et vältida teepinnale tekkida võivat jääd või kinnisõidetud lumekihti. "Eesmärk on ennetada libedate teeolude tekkimist ja ühtlasi hoida kokku hiljem jää või lume lahtisulatamiseks tehtavaid kulutusi. Ennetavat libedustõrjet tehakse ilmaprognoosidest, teeilmajaamade andmetest, haardeliste omaduste halvenemisest, teemeistrite kogemustest ja patrullsõitudest lähtuvalt".

Libedusetõrjet ei saa ennetavalt teha
Enne tuisku või tuisu ajal pole Kuldmaa sõnul libedustõrje tegemine soovitatav, kuna sool kogub teepinnale lund ja soodustab tuisuvaalude teket ning tugeva külgtuulega puistatud kloriidid võivad muuta teepinna jäiseks.

"Peab arvestama, et soola liigne kasutamine tekitab soolveega üleujutatud teepinna, mis temperatuuride väga madalaks muutumisel soodustab omakorda libeduse teket, sest siis väheneb libedustõrjevahendite sulatav mõju oluliselt. Ennetava libedustõrje tegemine ei ole uus nähtus, seda on tehtud, sõltumata kehtinud nõuetest, juba aastakümneid," rääkis Kuldmaa.

Kõik riigiteede hooldust tegevad ettevõtjad on Kuldmaa sõnul talihooldeks valmis, kuid sellele vaatamata võivad teed järsku libedaks muutuda. Seetõttu on sõidukiiruse valimine eriti oluline – lubatud suurim sõidukiirus ei ole kohustuslik. "Teekasutaja ootused talvisteks sõidutingimusteks on viidud väga kõrgele, kuid sõidukijuht peab alati arvestama, et talvised sõiduolud erinevad kardinaalselt suvistest ning lumist ja libedat teed tuleb võtta normaalse nähtusena," lisas ta.