"Aasta enne valimisi nime vahetada ja selle ümber lärmi teha on kindlasti üks võimalus ennast turundada, kuigi sellisel puhul ootaks, et nimega koos uueneks ka sisu. Tsahkna kõne oli pigem täis tikitud toretsevaid väljaütlemisi, mille kohta tuleb esmalt ikka temalt endalt selgust küsida. Suuri sõnu on lihtne teha, aga selgusetuks jäi, kas tal on lauskriitika kõrvale ka konkreetseid lahendusi pakkuda?" küsis Kanarik.

"Meie oleme valmis suuri asju kiiremas tempos tegema ning Tsahkna kõne annab lootust, et selles valitsuses veidi toppavad olulised teemad – olgu siin näiteks kasvõi alkoholipoliitika karmistamine – saavad nüüd uut hoogu," tuletas Kanarik meelde ühte sotsiaaldemokraatide lemmikteemat.

"Kui on konkreetsed ettepanekud, siis on nendega lihtne. Näiteks riigiettevõtete nõukogusid puudutavas osas ei pea me pikalt omavahel arutama – me väga üheselt toetame seda ettepanekut. Sotsiaaldemokraatidel pole juba aastaid riigikogu liikmeid riigile kuuluvate äriühingute nõukogudes, välja arvatud juhud, kus see on seaduse alusel riigikogu poolt määratud. Üldiselt puudutab see teema peamiselt Reformierakonna poliitikuid. Oleme seisukohal, et see protsess tuleks nüüd lõpuni viia."

"Sotsiaalmaksu alandamine ei ole meie nägemuses kuigi efektiivne viis, aga see on osa koalitsioonilepingust, mis on sõlmitud kolme partneri, sealhulgas ka sellesama IRLi osalusel. Tõsi, isegi ettevõtjatelt saadud tagasiside viitab, et sotsiaalmaksu alandamine tuntavat kasu nende ega nende töötajate jaoks pigem kaasa ei too," nentis Kanarik.

"Mis puudutab valimisreklaami, siis on see suuresti igaühe isikliku maitse ja eetilise läve küsimus. Iga poliitiku valitud keel on tema hinge peegel. Seejuures peaks riigimehelikul poliitikul olema endal piisavalt taktitunnet, et reklaami ega ka meediat üldse ei kasutataks eksitamiseks või lausvaledel põhinevaks hirmutamiseks," kommenteeris sotsiaaldemokraatide peasekretär.