Viimased 11 aastat on Hänni juhtinud e-Riigi Akadeemia e-demokraatia programmi, mille eesmärgiks on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia abil parandada ja uuendada demokraatia toimemehhanisme ühiskonnas ning riigivalitsemises. Hänni osaleb aktiivselt ka vabakonna tegemistes, teatas presidendi kantselei.

„Mulle on südamelähedane avatud ja kodanike osalusel põhinev demokraatia. Pean oluliseks seda tunnetust, et riik on meie kõigi oma,“ ütles Hänni.

Liia Hänni (PhD) on lõpetanud Tartu Ülikooli füüsika erialal. Ta on süvitsi tegelnud Eesti riigi taastamise küsimustega olles vastavate töörühmade liige ning Põhiseaduse Assamblee redaktsioonitoimkonna esimees.

1990. aastal valiti ta nii Ülemnõukogu kui ka Eesti Kongressi saadikuks. Ta on valitud Riigikogu VII, VIII ja IX koosseisu liikmeks, aastatel 1992–1995 oli ta omandireformi läbiviimise eest vastutav minister. Hänni on Riigivapi II klassi teenetemärgi kavaler.