Vanalinna Seltsi esindajad leidsid traditsioonilisel kohtumisel Kesklinna vanemaga, et avaliku korra rikkumised on seotud peamiselt öise alkoholitarbimisega vanalinnas. Muude probleemide allikatena nimetati velotaksosid ja tänavamuusikat. Seltsi arvates on õige praegune liikluskorraldus, mille järgi jalgrattataksod ei tohi siseneda jalakäijate alale. Paraku rikutakse nii seda piirangut kui liigeldakse jalakäijaid ohustades, mistõttu väärib olukord tõhusamat politsei sekkumist.

Kesklinna vanema Alar Nääme sõnul on nii linnaosa valitsus kui linna transpordiamet otsinud võimalusi jalgrattataksode tegevuse reguleerimiseks ja taotlenud selle nimel koostööd riigiasutustega.

„Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium valmistab meie andmetel ette seadusemuudatust, mis kehtestab velotaksistidele teatud nõuded ja võimaldab nende rikkumise korral ka karistada,“ selgitas Nääme. „Praeguse regulatsiooniga sõltub kõik politsei tegutsemisest ja kohaliku omavalitsuse käed jäävad siin hoopis lühikeseks — saime vaid liiklusmärkidega piirata vanalinna jalakäijate alal liiklemist.“

Vanalinna elanikud tegid ettepanekuid ka tänavamuusikute tegevuse reguleerimiseks, pakkudes muuhulgas abi sobivate musitseerimiskohtade valikul ja vastavate lubade väljaandmise otsustamisel. Linnaosa vanem märkis, et ka praegu on vanalinn tsoneeritud ja tänavamuusik kõikjale tegevusluba ei saa. Kohtumisel lepiti kokku, et tänavamuusikute tegevuslubade register muutub avalikuks.

„Kindlasti peaks kohalikul omavalitsusel olema õigus kehtestada oma haldusterritooriumil avalikes huvides olevaid piiranguid ka ettevõtlusega seotud tegevustele ja kohtadele,“ lisas Nääme.

Kesklinna valitsuse kohtumised asumiseltsidega on tavapärased; Vanalinna Selts on üks aktiivsemaid partnereid.