Ringkonnakohus tegi tühistatud osas uue otsuse, millega jättis OÜ Autorollo pankrotihaldurite Martin Krupi ja Katrin Prüki nõuded Siim Roode, Keit Pentus-Rosimannuse, Siim Roode ja NJORD Advokaadibüroo OÜ vastu rahuldamata, seisab täna avalikustatud otsuses.

Tallinna ringkonnakohus tühistas osaliselt maakohtu 2014. aasta suvel tehtud otsuse järgmistes punktides:

- millega maakohus rahuldas OÜ Autorollo pankrotihaldurite Martin Krupi ja Katrin Prüki esimese nõude hagi Rain Rosimannuse, Siim Roode ja NJORD Advokaadibüroo OÜ vastu ning millega maakohus mõistis Rain Rosimannuselt, Siim Roodelt ja NJORD Advokaadibüroo OÜ-lt hageja kasuks solidaarselt välja 120 052,41 eurot ning viivise;

- millega maakohus rahuldas OÜ Autorollo pankrotihaldurite neljanda nõude (OÜ Autorollo võlgnike võlgade kolmandatele isikutele tasumisest tuleneva kahju hüvitamise nõude) ja mõistis Siim Roodelt ja NJORD Advokaadibüroo OÜ-lt hageja kasuks solidaarselt välja 17 954,75 eurot ja viivise;

- millega maakohus rahuldas OÜ Autorollo pankrotihaldurite viienda nõude (OÜ Autorollo vara kõrvaldamisest tuleneva kahju hüvitamise nõude) ning mõistis Siim Roodelt ja NJORD Advokaadibüroo OÜ-lt OÜ Autorollo pankrotihaldurite Martin Krupi ning Katrin Prüki kasuks solidaarselt välja 6135,52 eurot ja viivise.

- osas, millega maakohus jaotas menetluskulud.

Kokkuvõttes jättis kohus hageja OÜ Autorollo (pankrotis) pankrotihaldurite Martin Krupi ja Katrin Prüki hagi kostjate Keit Pentus-Rosimannuse, Rain Rosimannuse, Siim Roode ja Njord Advokaadibüroo OÜ vastu rahuldamata.

Samuti otsustas kohus kostja OÜ Roode & Partnerid osas maakohtu otsus tühistada ja menetlus lõpetada, kuna kostja on 17. septembril 2015 äriregistrist kustutatud ja õigusjärglust ei nähtu.

Menetluskulud kõigis kohtuastmetes jäid hageja OÜ Autorollo pankrotihaldurite Martin Krupi ja Katrin Prüki kanda.

Kassatsiooni võib esitada riigikohtule 30 päeva jooksul.

Kokkuvõtvalt jäi hagi tervikuna rahuldamata.

Autorollo tsiviilasjas esitasid pankrotti läinud transpordifirma Autorollo võlausaldajad nõude teiste hulgas ka firma omanik Väino Pentuse tütar Keit Pentus-Rosimannuse ja tema abikaasa Rain Rosimannuse vastu. Võlausaldajate sõnul tõi Rosimannused Autorollosse advokaat Siim Roode, kes seejärel firma tühjaks kantis.

Maakohus leidis, et Autorollo tühjakskantimise eest on vastutavad Roode ja Rosimannus ning ringkonnakohus lisas oma otsuses, et ka Pentus-Rosimannus vastutab samal moel nagu ta abikaasa.

Riigikohus otsustas aga tänavu aprillis, et madalamad kohtud on liiga kergekäeliselt Rosimannuseid vastutavaks pidanud. Riigikohus leidis, et põhimõtteliselt võib küll firmale tekitatud kahju sisse nõuda inimestelt, kes pole firma juhatuse liikmed, aga täidavad sisuliselt juhatuse liikme ülesandeid. Autorollo juhtumi puhul polnud riigikohtu hinnangul need nõudmised aga täidetud.

Riigikohus saatis asja ringkonnakohtusse uue otsuse tegemiseks ja andis kaasa täpsed juhised, millest lähtuvalt tuleb Rosimannuste ja Roode vastutust hinnata. Seda ringkonnakohus ongi seniajani arutanud.

Autorollo pankroti asjus toimub ka kriminaalasi, kus kohtu all on Väino Pentus ja Siim Roode. Maakohus mõistiski suvel Autorollo pankrotikuritegudes süüdistatud Roode ja Autorollo endise omaniku Väino Pentuse pankrotikuriteos süüdi. Kui Roode karistuseks oli trahv, siis Pentust karistati tingimisi vangistusega.

Süüalused ja prokurör kaebasid aga otsuse edasi ning hiljuti arutas samuti seda juhtumit ringkonnakohus, mis peaks tegema selles kriminaalasjas otsuse teatavaks 1. detsembril.