Riigikogu kiitis tänasel istungil 70 poolthäälega heaks ohvriabi seaduse muutmise seaduse, millega korrastatakse ohvriabi valdkonda ja sätestatakse uus tugikeskuse teenus naistevastase vägivalla ohvritele.

Teenus hõlmab nii majutust kui erinevaid nõustamisi. Teenust hakkab edaspidi korraldama sotsiaalkindlustusamet. Samuti korrastatakse teenuste rahastamist, et need oleksid jätkusuutlikud ja kvaliteetsed.

Lisaks tagatakse ohvriabi seaduse muutmise seadusega (236 SE) inimkaubanduse ohvritele ja seksuaalselt väärkoheldud lastele parem juurdepääs teenustele, vahendab riigikogu pressiteenistus.

Inimkaubanduse ohvrite abistamisel on eesmärk anda ohvritele abi mitte ainult kriminaalmenetluse ajal, vaid ka piisaval ajal enne kriminaalmenetlust, võimaldades seeläbi tõhusamat kurjategijate vastutusele võtmist. Seksuaalselt väärkoheldud alaealiste osas on eesmärk tagada ohvritele abi enne kuriteoteate esitamist ning vajaduse korral ka pärast kriminaalmenetluse algatamata jätmist.

Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimehe Aivar Koka (IRL) sõnul, kes on olnud Jõgevamaal eestvedaja Siimusti turva- ja lastekodu rajamisel, on naiste tugikeskuste püsiv riigipoolne rahastamine oluline samm naistevastases vägivallas.

"Vaatamata riigi ja tugikeskuste aktiivsele koostööle on naiste tugikeskuste tegevus olnud siiani projektipõhine ja reguleerimata. Tugikeskused vajavad aga jätkusuutliku ja kvaliteetse abi andmiseks selgust ning kindlamat jalgealust," selgitas Kokk.

"Seadusemuudatus tagab vajaliku riikliku rahastamise ja järelevalve teenuse üle, mis on vajalik ka selle arendamiseks. See on ja jääb kõikidele vägivallaohvritest naistele ja nende lastele tasuta teenuseks ka tulevikus ning vastuvõtt turvalisse ajutisse majutusse ja esmane kriisinõustamine on ja jäävad ööpäevaringseks," ütles Aivar Kokk.

Kokk rõhutas, et naistevastase vägivalla ohvrid peavad saama abi, mis aitab neil tõeliselt oma elu muuta ja vägivallast pääseda, seega on ülimalt oluline, et riik osaleb selle abi kujundamises senisest rohkem.

Naistevastase vägivalla ohvritele mõeldud teenust jäävad ka edaspidi osutama vastava kogemuse ja oskustega spetsialistid ning organisatsioonid kõigis Eesti maakondades. Selleks korraldab 2016. aasta lõpus sotsiaalkindlustusamet riigihanke ja sõlmib lepingud teenuseosutajatega mitmeks aastaks.