Peeter Ernits avaldas täna Delfis ilmunud artiklis Edgar Savisaare kirjast valitud lõikude kaudu Keskerakonna tänavuste õigusabikulude summa ja kirjeldas, kuidas seda Savisaare kirja erakonna büroost välja ei saadetud. Ernitsa sõnul jäeti esimehe kiri algul saatmata, sest peasekretäri kohusetäitja Jaak Aab keelas seda teha, ning välja saadeti see alles õhtul kell 17.17, kui Savisaar selleks büroole käsu andis. Pool tundi hiljem saatis Aab Ernitsa sõnul oma vastuskirja.

Aab ütles Delfile, et tegelikult vastas ta algul ise Edgar Savisaare kirjale ja palus seda mitte kõigile erakonnakaaslastele läkitada, sest see sisaldas kitsamale ringile mõeldud infot advokaadibüroodega sõlmitud kokkulepete ja rahasummade kohta, mis pidanuks jääma juhatuse teada. Oma kirjale ta Savisaarelt vastust ei saanud ja Edgar Savisaare kiri läks tema soovitusest hoolimata kõigile erakonnaliikmetele laiali, millele tema omakorda vastas juba Edgar Savisaarele saadetud läkituse edastamisega samuti kõigile erakonnakaaslastele.

Aab kinnitas Delfile, et soovitas kirja mitte laiali saata Savisaare enda ja erakonna mainet silmas pidades.

„Mina palusin seda mitte kohe avaldada, ma arvasin, et selle sisu ja õigusabikulude lahkamine ei pruugi olla kasuks Edgarile, pigem kahjustab tema mainet ja ka erakonna mainet. Kiri, mille ma pärast meililisti saatsin, oli tegelikult mõeldud Edgarile. Kutsusin üles mitte lahkama asju, mis on juhatuse pädevuses, terve meililisti ees. Ma ei öelnud, et erakonna liikmed ei pea teadma, aga seal on palju nüansse, mis võivad mõjutada ka suhteid ja lepinguid advokaadifirmadega,“ ütles Aab.

„Edgar kahjuks sellele ei reageerinud. Ma ei tea, kas keegi luges seda ja süvenes, aga ikka nõuti büroo töötajatelt, et kiri avaldataks. Kirjutasin talle, et kui ta oma kirja avaldab, siis mina pean andma selgitusi. Sellesama kirja avaldasingi pärast tema kirja meililistis. Üritasin Edgari tervele mõistusele rõhuda, et ta ei teeks.“

Sellele kirjale Savisaar ei vastanud „Kahjuks ta eriti tihedasti minuga ei suhtle, ta ei kuula ka minu nõu. Kahjuks kuulab ta selliste inimeste nõu, kes nüüd küll Edgari mainest ei hooli, ega ka erakonna mainest,“ nentis Aab.

Ta selgitas, et kirjades mainitud 170 000 eurot on erakonna tänavused õigusabikulud praeguse seisuga. Summa võib suureneda, sest kohtuasjad on käimas. 53 000 on selle aasta jooksul ära makstud.

„Seal on rahastamisjärelevalve komisjoni asjad, seal on reklaamikampaaniakulude asjad, siis kriminaalasi, kus on kolm kahtlustatavat, Edgar Savisaar, Kalev Kallo ja Keskerakond,“ ütles Aab.

„Juhatuse koosolekul ei väitnud keegi, et Edgarile osutatud teenuste eest on 170 000 aasta lõpuni maksmata, see on täielik jura. Seda võivad kinnitada kõik juhatuse liikmed. Edgarit ennast kahjuks juhatuses ei olnud, seda ongi räägitud kellegi kolmanda sõnade põhjal,“ nentis Aab.

Siiski on üle poole kuludest läinud Aabi hinnangul Edgar Savisaare esindamisele

„Kriminaalasi on üks – Savisaar, Kallo ja Keskerakond. Ma võin küll öelda, et nii Kallo kui erakonna episood on suhteliselt väike selles asjas – 80 või 90 protsenti sellest asjast puudutab Edgar Savisaart. Seda ei ole võimalik tundideks ja minutiteks ära jagada, see on hinnanguline.“

Jaak Aabi kiri Edgar Savisaarele, mille ta vastuseks ka erakonna meililisti saatis

Hea Edgar!

Paluks edaspidi küsida selle kohta, mida juhatuses räägiti, juhatuse liikmetelt, kes kohal olid ja ka jutust aru said.

Nii mina kui ka Jüri Ratas rääkisime sellest, et teadaolevad õigusabi kulud sel aastal kokku on 170 000 eurot, selle sees nii Keskerakonna, Kalev Kallo kui ka Edgar Savisaare esindamise asjades. Keegi ei väitnud, et see summa on kulunud ainuüksi Edgar Savisaare esindamiseks. Kuidas keegi asjadest aru sai, peab igaüks ise selgitama.

Numbritest. Oleme sel aastal kulutanud ca 53 000 eurot, mis kirjas ka eelarve õigusabi real. Lisaks on advokaadibüroo teavitanud erakonna bürood tehtud tööde kohta 87 000 euro eest. On tervitatav ja korrektne, et ka Sina kooskõlastaksid enne arvete esitamist tehtud tööde aktid. Teine advokaadibüroo on tehtud tööde eest esitanud või esitamas kokku arveid ca 30 000 euro eest. Kokku annab see summas 170 000 eurot. Olen advokaadibüroodega kokku leppinud, et hiljemalt novembri lõpuks esitab büroo juhatusega kooskõlastatult võimalikud maksegraafikud võlgade osas kokku leppimiseks.

170 000 eurole lisanduvad selle aasta kuludele advokaadibüroodelt kehtivate lepingute eest tehtavad tööd, mida täpselt prognoosida võimatu ja mille üle tuleb advokaatidega läbi rääkida.

Mis puudutab Edgar Savisaare esindamisele kulunud kogusummat, siis sellest juhatuses ei räägitud ja selles osas keegi ühtegi numbrit ei maininud. Võin ka need numbrid täpsustada ja esitada juhatusele. Milleks tuleb läbi vaadata kõik arved ja akteeritud tööde nimekirjad. Esialgsel hinnangul on kõigi sel aastal tehtud töödest (õigusabist) üle poole kulunud Edgar Savisaare esindamisele.

Ettepanek. Võiksime numbritest rääkida ikkagi juhatuse koosolekul või otse nelja silma all. Ei pea õigeks väärinfo ja kuulujuttude esitamist erakonna liikmetele meililistis. Kui nõuad oma kirja avaldamist, pean ka mina esinema selgitustega meililistis.

Parimat soovides

Jaak Aab