Eesti keele eksamit kirjutas tänavu kokku 6884 õpilast, kellest 3030 poisid ja 3854 tüdrukud. Eesti keele eksami kirjutas sajale punktile kokku neli eksaminandi, neist üks oli poiss ja kolm tüdrukud. Eelmisel aastal oli sajapunktiseid eksamitöid ühe võrra enam.

Eesti keele teise keelena eksamit kirjutas kokku 2146 õpilast, kellest 1148 noormehed ja 998 neiud. Sajale punktile kirjutas eksami kokku kuus õpilast, kellest kaks poisid ja neli tüdrukud. Möödunud aastal oli eesti keele teise keelena eksami sajale punktile sooritanuid samuti kuus.

Kitsa matemaatika eksamit kirjutas kokku 3440 õpilast, kellest 1320 olid poisid ja 2120 tüdrukud. Sajale punktile kirjutas lihtsama matemaatika eksami viis õpilast, kellest kaks poisid ja kolm tüdrukud. Üks tüdruk ja üks poiss said eksamil aga null punkti. Eelmisel aastal oli kolm sajapunktist ja kümme 0-puntist kitsa matemaatika eksamitööd.

Laia ehk raskemat matemaatika eksamit kirjutas kokku 4604 eksaminandi, kellest 2278 mehed ja 2326 naised. Sajale punktile kirjutas eksami suisa 41 õpilast, mida on eelmise aastaga võrreldes enam kui poole ja täpsemalt 25 võrra enam. 41-st sajapunktilisest tööst 23 kirjutasid noormehed.

Laia matemaatika eksami eest sai null punkti tänavu kolm õpilast: üks poiss ja kaks tüdrukut. Möödunud aastal kogus sel eksamil null punkti 11 õpilast. Läbikukkunuid oli seega tänavu mõlemas matemaatikas märgatavalt vähem. Tõusid ka nende eksamite keskmised tulemused.

Kuigi sajapunktiseid töid kirjutasid laia matemaatika eksamil tänavu rohkem poisid ja 0-punktiseid töid rohkem tüdrukud, siis saab ikkagi öelda, ja seda iga eksami kohta, et keskmine tulemus oli kõrgem tüdrukutel.

Samuti saab öelda, et kõigi eksamite tulemused on võrreldes eelmise aastaga tõusnud. Eesti keeles oli eelmisel aastal keskmine tulemus 61,9, sel aastal 62,7 punkti. Eesti keele teise keelna eksamil oli eelmisel aastal keskmine tulemus 58, sel aastal 60,4 punkti. Kitsa matemaatika eksamil oli möödunud aastal keskmine tulemus 37, sel aastal 39,9 punkti. Laia matemaatika eksamil oli eelmisel aastal keskmine tulemus 50,8 ja sel aastal 56,3 punkti.

Võõrkeeli ei hinnata juba ammu saja palli süsteemis, küll aga saab öelda, et riikliku õppekava nõudmised ületas saksa keele eksamil 28,1 protsenti, inglise keele eksamil 6,4 protsenti ja vene keele eksamil 0,4 protsenti õpilastest. Prantsuse keele eksamil õppekava nõudmisi ületanud õpilasi polnud.