Tallinna saksa gümnaasiumis valis matemaatika riigieksami märgatavalt suurem hulk õpilasi (36) ning C1 tulemuse saavutas 66,7 protsenti õpilasi. Neljas oli viie saksa keele eksami valinud õpilasega Viljandi gümnaasium (60 protsenti C1 tasemel)

Teine suure eksminandide hulgaga kool ehk Kadrioru saksa gümnaasium oli C1 taseme võrdluses viies, seal saavutas parima tulemuse 40 protsenti õpilasi). Sama palju õpilasi saavutas B2 tulemuse, kuid tervelt 17,8 protsenti õpilasi kukkus eksami läbi (ei saavutanud ka B1 taset).

Palju läbikukkujaid oli ka Tartu Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumis, kus kümnest eksami sooritanust 8 kukkus läbi. Üks õpilane saavutas C1 taseme ning teine eksaminand B2 tulemuse.

Vene õppekeelega Tallinna 53. gümnaasiumis kukkus läbi 43,8 protsenti õpilasi (eksami sooritas 16 õpilast). C1 taseme saavutas 6,2 protsenti, B2 18,8 protsenti ning B1 31,2 protsenti õpilastest.

Läbikukkujaid vähem kui eelmisel aastal
Eelmisel aastal oli samuti parim Hugo Treffneri gümnaasium, teine oli Viljandi gümnaasium ning kolmas Tallinna saksa gümnaasium. Kadrioru saksa gümnaasium oli neljas. Kui sel aastal oli läbikukkujaid üheteistkümnest koolist viies, siis eelmisel aastal üheteistkümnest seitsmes. Nii võib öelda, et selle aasta tulemused olid märgatavalt paremad kui eelmisel aastal.

Saksa keele riigieksami tulemused

Võõrkeele eksamite tulemused esitatakse Euroopa Nõukogu keeleõppe raamdokumendis kirjeldatud keeloskustasemete süsteemis (A1-C2). C1 tase tähendab, et õpilased ületasid riikliku õppekava nõudmised. Riiklik õppekava eeldab gümnaasiumilõpetajalt kahe võõrkeele oskust B-keeleoskustasemel.

* A1 ja A2 – algtasemel keelekasutaja
* B1 ja B2 – iseseisev keelekasutaja (B1 on suhtluslävi ning B2 edasijõudnute tase)
* C1 ja C2 – vilunud keelekasutaja (C1 vaba suhtluse pädevus ning C2 haritud emakeelekõneleja tase)