TIKi järel kirjutasid inglise keele eksamit väga hästi ka suur osa Rocca al Mare kooli õpilastest. Seal oli C-taseme saavutanuid 70,4 protsenti 54 õpilasest. Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasiumi 65 inglise keele sooritanud eksaminandist saavutas C1- või C2-taseme 44,6 protsenti õpilastest.

Inglise keele eksami sooritas tänavu 7627 õpilast, kellest 4197 olid naised ja 3426 mehed. Kõigist koolidest saavutas tugevaima, C2-taseme kokku üksnes 2,1 protsenti ja C1-taseme 4,3 protsenti kõigist eksaminandidest, mida on veidi rohkem kui eelmisel aastal.

Samuti oli eelmise aastaga võrreldes rohkem neid, kes üldse nõutud keeletaset ei saavutanud: neid oli 24,1 protsenti. Enamik õpilasi jõudis B1- või B2-tasemeni. B2-taseme saavutas 37 protsenti õpilastest ja B1-taseme 32,5 protsenti eksaminandidest.

Võõrkeeleeksami sooritas 2016. aastal (sh esitas tunnistuse) 8235 eksaminandi. Õpilastel on õigus ja võimalus sooritada ka mitu võõrkeele eksamit.

Peale inglise keele riigieksami sooritas 119 õpilast ühe või mitu rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeele eksamit. Õpilastel on õigus esitada ka omal käel sooritatud rahvusvahelise eksami tunnistus. 2016. aastal esitati kõigis võõrkeeltes kokku 687 tunnistust (tasemed B1 kuni C2).

Võõrkeele eksamite tulemused esitatakse Euroopa Nõukogu keeleõppe raamdokumendis kirjeldatud keeloskustasemete süsteemis (A1-C2). Riiklik õppekava eeldab gümnaasiumilõpetajalt kahe võõrkeele oskust B-keeleoskustasemel. C-keeleoskuse taseme omandanu on riikliku õppekava nõudmised ületanud.

● A1 ja A2 – algtasemel keelekasutaja
● B1 ja B2 – iseseisev keelekasutaja (B1 on suhtluslävi ning B2 edasijõudnute tase)
● C1 ja C2 – vilunud keelekasutaja (C1 vaba suhtluse pädevus ning C2 haritud emakeelekõneleja tase)