Peale pikaajalist jälitustegevust pidasid Põhja prefektuuri kriminaalbüroo ametnikud koos K-komando eriüksusega 12. oktoobril kinni 1979.aastal sündinud Maksimi, teatas Põhja prefektuur.

Mees oli kinnipidamise hetkel murdnud sisse Tallinnas Tähesaju teel asuva kaubanduskeskuse kauplusesse. Kahtlustatavalt leiti haamritaoline ese, mida ta kasutas aknaklaasi lõhkumiseks. Kinnipidamise hetkel leiti mehe juurest kuus seljakotti, mille tükihind oli umbes 150 eurot.

Maksimi kahtlustatakse kokku 48 vargusepisoodis, millest esimene ulatub tagasi 2015. veebruari. Mees käis kahtlustuse järgi vargil nii ettevõtetes kui ka korterites ning võttis endaga kaasa kõike, mis ette jäi. Läbiotsimisel leidsid politseinikud mehe kodust hulgaliselt esemeid, mis ilmselt on varastatud – käekellasid, lõhnasid, alkoholi, ehteid. Ettevõtetest viis mees kaasa kohviaparaate, sülearvuteid, tööriistu aga ka näiteks vererõhumõõtjaid.

Esitatud kahtlustuse järgi pani Maksim varguseid toime erinevates piirkondades - nii kesklinnas, aga ka Mustamäel, Lasnamäel, Õismäel, Nõmmel ning Maardus. Oma identiteedi varjamiseks kasutas mees respiraatorit ning hilisemates episoodides riidest mütsi.


On alust arvate, et ka Maksimi elukaaslane – 31 aastane Olga – võis mehe tegevusele kaasa aidata. Tema võimalik osalus kuritegudes on hetkel selgitamisel. Tekitatud kogukahju on täpsustamisel, kuid praeguseks ületab see hinnanguliselt juba 60 000 eurot. Maksimi on aastaid tagasi karistatud samuti varguse eest.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo teenistuse vanem Toomas Jervsoni kommentaar:

„Mehe tegutsemisstiil oli võrdlemisi julge. Näiteks käis mees korterites vargil öösel, mil pererahvas magas. Kahtlustatav tegutses üldjuhul kiiruse peale, purustades akna ning haarates kaasa kõike, mis ette juhtus. Seda kinnitavad ka kinnipidamisel mehe kodust leitud varastatud esemed, nagu alkohol ning lõhnad, aga ka erinevad kujud ning muud tarbeesemed.

Samas ei eristunud mehe käekiri pajudest teistest varastest ning mees tegutses Tallinna erinevates linnaosades, mis tegi tema tuvastamise tavapärasest keerulisemaks. Kuna mees omas püsivat sissetulekut ning käis regulaarselt tööl, ei kuulunud ta ka kahtlustatavate nn riskigruppi. Mehe igakuine sissetulek oli piisav enda ja oma pere äraelatamiseks, mistõttu jääb tema tegutsemismotiiv uurijatele selgusetuks.“

Ringkonnaprokurör Merika Nimmo kommentaar:

„Hetkel on kohtueelne menetlus alles käimas ning käesolevaks ajaks on Maksimile esitatud kahtlustus kokku 48-s episoodis, mis annab ettekujutuse tema tegevuse mastaabist. Nimetatud kuriteoepisoodide seostamine toimepanijaga on olnud väga hea ning asjatundliku politseitöö tulemus, kuivõrd aga kohtueelne menetlus on alles käimas ning kuriteosündmuste ja kogutud tõendite analüüs jätkub, siis ei saa välistada, et Maksimile esitatakse kahtlustus veel mõnes episoodis. Käesoleva kriminaalasja puhul on oluline märkida veel seda, et lisaks läbiotsimiste käigus leitud ja ära võetud hulgale ilmselt varastatud esemetele on prokuratuur arestinud ka üle 20 000 euro, millega tagatakse nii tsiviilhagisid kui ka süüteo tulemusena saadud vara konfiskeerimise nõuet.“

Juhtunu osas on alustatud kriminaalmenetlust, mida viib läbi Põhja prefektuur ja juhib Põhja ringkonnaprokuratuur. Maksim on võetud prokuratuuri taotlusel eeluurimise ajaks vahi alla.