Nimelt on väljaanne küsinud teabenõude alusel Londoni politseist välja kõik potentsiaalsed McCanni märkamise juhtumid. Kokku on inimesed seniajani väitnud 8,685 korda, et on McCanni näinud ning teateid on tulnud 101-st riigist üle maailma.

Enamus juhtumeid on reastatud Portugali politsei poolt ning neile on peale löödud tempel "NFA" (No Further Action) ehk et nende vihjetega ei plaanita uurimise raames edasi minna.

The Suni avaldatud graafika kohaselt on Eestist tulnud Madeleine`i märkamise kohta 28 teadet, kuid Eesti nime taga on märge, et "detailid ei ole avalikud".

Lisaks on tulnud teateid ka meie naabrite juurest - Lätist 52 teadet, Leedust 53 ja Soomest 30 teadet. Kui Leedu ja Soome tagant samuti loost ühtegi detaili ei leia, siis Läti taga on ka üks konkreetne vihje.

Nimelt olevat 2007. aasta 3. juulil mingi mees teatanud, et ta nägi Madeleine`i moodi blondi tüdrukut hoidmas Riias käest kinni ühel naisterahval. Mees tegi ka foto, mida analüüsides hiljem see vihje välistati. 20. juulil teatas samuti mees Riiast, et nägi Madeleine`i.

Madeleine McCann jäi kadunuks 2007. aasta mais, kui oli koos oma perega puhkamas Portugalis, Algarve piirkonnas. Kadumise ajal oli tüdruk umbes 4-aastane.

Scotland Yard teatas 2013. aasta juulis, et avab uuesti Madeleine`i juhtumi uurimise. Samuti teatas juhtumi uuesti avamisest toona ka Portugali politsei.