Kattai jäi möödunud aasta 5. novembril Tallinnas politseile kaks korda vahele juhiloata sõitmisega: kõigepealt tabati mees kell 16.05 Liivalaia tänaval ja hiljem kell 18.20 Paldiski maanteel, mil tema sõidustiil äratas kahtlusi ja tähelepanelikud inimesed sest märku andsid. Selguski, et kui mees tol päeval teist korda tabati, oli ta joobes kokaiinist.

Kohtuistung algas täna kell 10 Harju maakohtu Liivalaia kohtumajas ja juhtum lahendati kokkuleppemenetluses. Kattai kinnitas kohtunik Leili Raedlale, et on kokkuleppest aru saanud ja sellega nõus. Kohtunik märkis istungi alguses, et Kattail on neli kehtivat kriminaalkaristust.

Prokurör Rainer Amur tõi välja leevendavad asjaolud: ta sõnas, et Kattaid varem liikluskuritegude eest karistatud ei ole, mistõttu on üheaastane karistus mõistlik. Ta lisas, et Kattai varasemate karistuste katseaeg on läbi, tänasega sarnaseid karistusi rohkem pole ja seetõttu on võimalik kokku lepitud karistuse juurde jääda.

Istungi jooksul segas Kattai mitmel korral prokurörile ja kohtunikule vahele ning püüdis näiteks kaitsja kuludega seonduvat selgitada, mistõttu kohtunik mehel vait käskis olla ja teda kohtusaalist välja visatagi ähvardas. Istung kestis aga vaid paarkümmend minutit, nii et kohtunikku sedavõrd välja vihastada Kattai ei jõudnud.

Kokkuleppemenetluses taotleti mehele karistuseks üks aasta vangistust, millest lõplikuks karistuseks jäi 11 kuud ja 28 päeva. Seda aga tingimisi kaheaastase katseajaga, mis tähendab, et kui mees selle aja jooksul rikkumistega vahele ei jää, siis ta reaalset vanglakaristust kandma ei pea.

Narkootikumide kasutamise keeld ja kriminaalhooldaja kontroll

Kahe aasta jooksul peab Kattai elama kohtu määratud alalises elukohas, käima regulaarselt kriminaalhooldusosakonnas registreerimas, alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ja esitama andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta.

Kui mees tahab Eesti piires oma elukohast enam kui 15 päevaks lahkuda, peab ta selleks saama eelneva loa. Samuti on tal luba vaja elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks või Eesist lahkumiseks. Käitumiskontrolli ajal ei tohi Kattai tarvitada narkootikume ja ta peab osalema kriminaalhooldaja määratud sotsiaalprogrammis.

Peale selle peab mees riigi tuludesse kandma menetluskulud 1139 eurot, mis jaotatakse ära 12 kuu peale. Seda seetõttu, et tal pole hetkel tööd. Kattai ise kinnitas kohtusaalis, et tal on töökoha osas läbirääkimised käimas ja lõplikult kinnitatakse see sel nädalal.

Huvitav detail kohtuotsusest: riigi kanda jäeti 90 eurot "sõiduki uste avamise kulu".

Kattai kinnitas kohtunikule, et kokkulepe on talle arusaadav, ta on selle ise allkirjastanud ja jääb selle juurde, mistõttu kohtunik sõnas, et kohus saab selle otsuse kinnitada. Kohtuotsuse saab siiski edasi kaevata 15 päeva jooksul Tallinna ringkonnakohtule.