Nimelt soovis filmitootja OÜ Factory, et Tallinna halduskohus tühistaks EFI otsused, millega tunnistati EV100 konkursil edukaks Allfilmi OÜ projektid „Tõde ja õigus” ning „Võta või jäta”. Samuti soovis Factory, et nende endi projektile „Purjetamine vabadusse” tehtaks uus sõltumatu hindamine.

Eilse otsusega teatas aga kohus, et jätab läbi vaatamata nõuded, millega OÜ Factory palus tühistada EV100 filmikonkursi žürii otsused (1–3 etapp) ning Sihtasutuse Eesti Filmi Instituut otsused, millega määrati EV100 audiovisuaalteoste toetusprogrammi raames OÜ Allfilm projektidele „Tõde ja õigus“ ja „Võta või jäta“ stsenaariumi- ja arendustoetus.

Samuti jäeti rahuldamata ka ülejäänud Factory nõuded ning mõisteti firmalt OÜ Allfilm kasuks välja menetluskulud summas 6000 eurot. Ülejäänud osas jätta menetlusosaliste menetluskulud nende endi kanda.

Nimetatud vaidluse juured ulatuvad tegelikult juba pikkade aastate taha. Nimelt kuulutati EV100 mängufilmide konkurss välja juba 2012. aasta lõpus ja esimeses voorus tuli žüriil hinnata anonüümseid ideekavandeid.

Tänavu märtsi lõpus selgus, et toetust saavad viis täispikka mängufilmi: Tanel Toomi "Tõde ja õigus" saab üle kahe miljoni euro, Moonika Siimetsa "Seltsimees laps" ja Kaur Koka "Põrgu Jaan" kumbki veidi üle miljoni euro, Anu Auna lastefilm "Eia jõulud Tondikakul" üle 800 000 euro ja režissöör Liina Triškina-Vanhatalo film "Võta või jäta" üle 700 000 euro toetust.

Peale tulemuste selgumist teatas aga üks konkursil oslaenutest, OÜ Factory, et taotleb Tallinna halduskohtult, et tühistataks EFI otsused, millega tunnistati konkursil edukaks ja rahuldati rahastamistaotlused Allfilm OÜ projektidele "Tõde ja õigus" ja "Võta või jäta".

Samuti tahtis Factory kohtult, et tühistataks otsus, millega jäeti rahuldamata nende rahastamistaotlus projektile "Purjetamine vabadusse" ning pandaks EFI-le kohustus nende projekti uueks sõltumatuks hindamiseks.

Factory väitel oli Allfilmi projektide hindamisel EFI-is huvide konflikt, kuna üks hindajatest oli hinnatava projekti kaasprodutsendi elukaaslane.

Kuigi EFI esialgse konkursi tulemused pärast protesti laekumist tühistati ning korraldati uus konkurss, siis "Purjetamine vabadusse" taaskord valitute hulka ei saanud.

"Purjetamine vabadusse" idee autorid on Meelis Niinepuu ja Marko Matvere ning režissöör Peeter Rebane. Filmi aluseks on spordiajaloolase, viiuldaja, kirjaniku ja ajakirjaniku Voldemar Veedami lugu eestlastest paadipõgenikest.