12 jalaväele mõeldud CV9035-d ning üks naastetank jõudsid täna hommikul laevaga Paldiski Põhjasadamasse, kus nad laaditi treilerile ja toimetati Tapale.

1. jalaväebrigaadi ülema Veiko-Vello Palmi sõnul on hea soomuskaitse ja suure tulejõuga lahingumasinate saabumine oluline kvaliteedihüpe, mis mõjutab kogu meie kaitsevõimet.

"Tegemist on märgilise sündmusega – maailmatasemel soomusmasina lisandumine kaitseväe relvastusse tõstab olulisel määral nii 1. jalaväebrigaadi kui kogu kaitseväe lahinguvõimet," ütles 1. jalaväebrigaadi ülem kolonelleitnant Veiko-Vello Palm.

Saabunud lahingsoomukid hakkavad alaliselt paiknema 1. jalaväebrigaadi Tapa linnakus, kus soomuskooli Hollandis ja Soomes õppinud instruktorid alustavad oktoobris mehaanikute ning jaanuaris meeskonnaliikmete väljaõpet.

CV9035 lahingumasinaid hakkab kasutama elukutselistest kaitseväelastest koosnev Scoutspataljon, mis jalaväe lahingumasinate saabudes kolib 1. jalaväebrigaadi Paldiski linnakust Tapa linnakusse. Üksuse alalise ümberpaiknemise tingib Tapale rajatav taristu ning kaitseväe keskpolügooni lähedus.

Eesti kaitseminister Sven Mikser ja Madalmaade Kuningriigi kaitseminister Jeanine Antoinette Hennis-Plasschaert kirjutasid juba 2014. aasta detsembris Hollandis Haagis alla lepingule, millega Eesti ostab 113 miljoni euroga Madalmaadelt 44 kaasaaegset jalaväe lahingumasinat CV 9035NL ja tanki Leopard 1 baasil ehitatud toetusmasinad.

Hangitud lahingumasinad on kasutatud, ent nad on oma elukaare alguses, kõige vanem masin on seitse aastat vana. Enne Eestile üleandmist läbisid kõik masinad Hollandis hoolduse ja vajadusel ka remondi.

CV9035NL on Rootsis Madalmaade Kuningriigi maaväe tarvis välja töötatud Combat Vehicle 90 (CV90) perekonna jalaväe lahingumasin. Tootja on BAE Systems Hägglunds AB. CV90 võeti relvastusse 1990ndate keskel.

Masinal on kõrge soomuskaitse, mis vastab NATO standardile, see on relvastud 35-mm Bushmaster III kahuriga, mille moodne sihtimissüsteem lubab hävitada sihtmärke käigult.

Hollandi kaitsevägi võttis relvastusest maha kahe pataljoni jagu CV9035NL, millest ühe pataljoni tehnika pandi müüki.

CV90 on Hollandi, Taani, Norra, Šveitsi, Soome ja Rootsi kaitsejõudude relvastuses. Masinad on end tõestanud Afganistani rasketes oludes. Need on moodsad, Põhjamaadele loodud lahingumasinad, mis jäävad riikide relvastusse veel aastakümneteks.

Jalaväe lahingumasin on maastiku suure läbimisvõimega, roomikutel, kõrge soomuskaitsega ja suure tulejõuga ning suudab seepärast võidelda koos tankidega. Ratassoomuk ei suuda reeglina tankidega igal lahinguväljal sammu pidada.

Jalaväe lahingumasinate, toetusmasinate, varuosade ja laskemoona hange on taasiseseisvunud Eesti kõige suurem relvastushange, selle maht on 138 miljonit eurot.