Täna toimuval Tallinna linnavolikogu istungil vastab linnapea ülesandeid täitev abilinnapea Taavi Aas volikogu ees Reformierakonna fraktsiooni esimehe Ants Leemetsa arupärimisele seoses Reidi tee ehitusega.

Taavi Aasa sõnul esitati Reidi tee, Gonsiori tänava ja Haabersti ristmiku projektidga seoses mitme kuu jooksul ligikaudu pooltuhat mitmesugust, sealhulga ka kriitilist ettepanekut ja arvamust nii üksikisikutelt kui ka ühingutelt ning organisatsioonidelt. "Linnakodanike aktiivsuse tõus oluliste ruumiliste projektidele sisendi andmisel on ainult tervitatav ning demokraatlikus ühiskonnas normaalne tegevus," märkis Aas.

Ants Leemetsa huvitas 9. septembril esitatud arupärimises see, milliseid Reidi tee ehitust puudutavaid ettepanekuid linnavalitsus on arvestanud ning kas nendele vastavalt on projekti muudetud. 22. septembril allkirjastatud kirjalikus vastuses ütles Aas, et esitatud ettepanekud grupeeriti teemade kaupa ning nende üle ei peetud arvestust üksikettepanekutena.

Muuhulgas taastati projektis otseühendus Kadrioru pargi ja Russalka monumendi vahel.

Esitatud ettepanekutest lähtuvalt muudeti Aasa kinnitusel sujuvamaks jalakäijate ja jalgratturite liikumist ja lisati ülekäigukohti. "Muuhulgas taastati projektis otseühendus Kadrioru pargi ja Russalka monumendi vahel."

Teise arvesse võetud muudatusena tõi Aas välja, et autoliiklusele ette nähtud tänavaruum, sh ka Russalka ristmik viidi merest võimalikult kaugele ning muudeti oluliselt kompaktsemaks.

Mereäärsest alast kujundati Aasa sõnutsi esialgselt kavandatust veelgi laiem terviklik rannapromenaad koos kergliiklusteede, haljastuse ja mitmekesiste vaba aja veetmise võimalustega. "Promenaadi hakkab autoteest eraldama kõrghaljastus, säilitatakse looduslik rannariba Russalka monumendi lähistel."

Leemets uuris ka selle kohta, millised huvigruppide ettepanekud on printsiibis valed, mida arvestada ei saa. "Esmalt soovin täpsustada, et üksi inimeste poolt esitatud ettepanek või arvamus ei ole printsiibis vale, kõigi ettepanekutega ei ole lihtsalt tehniliselt, ajaliselt või finantsiliselt võimalik arvestada," vastas Aas.

Mitmetasandilised ristmikud ei ole Tallinna suuruses linnas üldjuhul otstarbekad rajamine lõhub terviklikku linnaruumi rohkem kui ühetasapinnaline tänav.
Taavi Aas

Linnapea ülesandeid täitev Aas täpsustas, et mitmed ettepanekud olid seotud Russalka ristmiku mitmetasandiliseks ehitamisega, sealjuures sooviti nii viadukti mere kohale kui vanalinna alt läbi kulgevat tunnelit. "Mitmetasandilised ristmikud ei ole Tallinna suuruses linnas üldjuhul otstarbekad ning nende rajamine koos maha- ja pealesõiduparanduste või sammastikega lõhub terviklikku linnaruumi rohkem kui ühetasapinnaline tänav. Arvestada ei saanud ettepanekutega viia kõik kaubaveod Tallinna Vanasadamast Muugale, sest sellise muudatuse tegemine ei ole Tallinna linnavalitsuse pädevuses," selgitas Aas

Reidi tee ehitamiseks ette nähtud Euroopa rahastust ei saa Aasa sõnul ka kasutada muude kohalike kulude, näiteks lasteaedade ja koolide ehituskulude katmiseks.

Leemetsa küsimusele, milliseid kompromisse oleks veel võimalik saavutada, vastas Aas, et muudatuste tegemise aeg on nüüdseks möödas. "Nii planeerimis-kui projekteerimisprotsessis on ettepanekute tegemiseks ja nende aluselt kompromisside saavutamiseks ette nähtud kindel aeg. Reidi tee projekti puhul on see aeg tänaseks möödas, projekteerimine on praegu lõppfaasis ja peale seda algab ehitamine."