Kuna üks rahvakohtunikest on haigestunud, tuleb kohtuasja menetleda teises kohtukoosseisus. Kriminaalasja menetluse jätkumise kohta teatab kohus oma seisukoha 13. oktoobril toimuval istungil.