See tähendab, et uue korra järgi hüvitab haigekassa poole kõigist kokkulepitud hambaraviteenuste raviarvetest, mille kogusumma on maksimaalselt 60 eurot aastas, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski sõnul vähendab plaan olulisel määral sadade tuhandete eestimaalaste, eelkõige suurema ravivajadusega inimeste iga-aastaseid kulutusi suutervise parandamisse. Eriti aitab seadusemuudatus vanaduspensionäre, töövõimetuspensionäre ja osalise või puuduva töövõimega inimesi, üle 63-aastaseid inimesi, rasedaid, alla 1-aastase lapse emasid ning kõiki neid, kellel on talle osutatud tervishoiuteenuse tagajärjel tekkinud suurenenud vajadus saada hambaraviteenust.

Nende eest hakkab riik maksma hambaravihüvitist kuni 85 eurot igal aastal. See puudutab hinnanguliselt enam kui 500 000 inimest. Lisaks jääb eakatele alles ka proteesihüvitis 255,65 eurot kolme aasta peale.

Teine muudatus puudutab kõiki ravikindlustatud täiskasvanuid. Uue korra järgi hüvitab haigekassa 50 protsenti ja kuni 30 eurot täiskasvanute esmavajalike teenuste raviarvetest.

Senised hüved lastele ja vältimatule abile ei kao. Haigekassa tasub kõigi alla 19-aastaste kindlustatud isikute hambaravi eest ning ravikindlustatud täiskasvanute vältimatu abi eest. Kindlustuseta isikute vältimatu abi tasutakse riigieelarvest.

Lisaks soovitakse leida partnerid, kes suudaksid vajadusel pakkuda vältimatut hambaravi ka töövälisel ajal.

Eelnõu jõustub plaani järgi 2017. aasta 1. juulist. Täiskasvanute hammaste parandamise programmile on 2017. aaastal riigieelarves ette nähtud 6 miljonit eurot ning alates 2018. aastast 12 miljonit eurot.