Lihtsustatult tähendab garantiikiri seda, et kui Pettai firma OÜ Midfield on rahalistes raskustes, siis peab Keskerakond kõik võlad ka kinni maksma. Nii väljastas 2014. aasta detsembris Keskerakonna tollane peasekretär Priit Toobal kampaaniameister Paavo Pettaile Keskerakonna nimel kaks garantiikirja 730 000 euro väärtuses.

Keskerakonna ja kauaaegse ärimehe ustavat koostööd ilmestab näiteks see, et kui 2009. aastal lahkus Pettai reklaamiagentuurist Idea ning koos temaga lõppes ka firma koostöö Keskerakonnaga. Pettai ja Keskerakonna koostöö ei jäänud aga katki ja jätkus juba uues ettevõttes nimega OÜ Midfield. Samas oli näiteks 2009. aastal Keskerakond Pettai firmale võlgu ligi 300 000 eurot.

Arvestades, et väljastatud garantiikirjad teenisid Paavo Pettai huvisid, oli garantiikirjade väljastamine kasulik ka Keskerakonnale. Tuginedes 2. detsembril 2014 väljastatud 460 000-eurose garantiikirja sisule, on järgnevalt välja toodud neli põhjust:

- järjepidev edukas koostöö: Keskerakonna nimel välja antud garantiikirjas on arvestatud MTÜ Eesti Keskerakond ja Midfield OÜ pikaajalist tulemuslikku koostööd Keskerakonna valimiskampaaniate läbiviimisel.

- kindel reklaamipartner 2019. aastani: Keskerakond ja Midfield OÜ on avaldanud soovi koostööd jätkata ka alljärgnevate valimiste raames: kohalike omavalitsuste valimised 2017. aastal, riigikogu valimised 2019. aastal, Euroopa Parlamendi valimised 2019. aastal.

- Keskerakond peletab teisi suuri kliente: ühiselt mõistetakse, et tulenevalt teenuse osutamisest Keskerakonnale, on Midfield OÜ potentsiaalsete klientide hulk piiratud, mistõttu soovib Midfield OÜ garantiid koostöö jätkuvuse osas.

- Keskerakond on Pettaile võlgu: garantiikirjas on välja toodud ka see, et Keskerakonnal on olnud ja on ka käesoleva garantii väljaandmisel võlgnevusi Midfield OÜ ees, mis on põhjustanud viimasele majanduslikke raskusi, s.h raskusi enda kohustuste täitmisel kolmandate isikute ees. "Sellest lähtuvalt garanteerib MTÜ Keskerakond kõiki Midfield OÜ rahalisi kohustusi kolmandate isikute ees summas 460 000 eurot," seisab 2. detsembri 2014 lepingus.

Käesolev garantiikiri on MTÜ Eesti Keskerakond poolt tagasivõtmatu.
Garantiikirja sisu

Dokumendis on selgelt öeldud, et garantiikiri on tagasivõtmatu. "Käesolev garantiikiri on MTÜ Eesti Keskerakond poolt tagasivõtmatu. Garantiikiri jõustub arvates sellele allakirjutamisest (02.12.2014) ning on kehtiv kuni 31.12.2019."

Keskerakondlased pöördusid advokaadi poole

Pärast seda, kui 4. septembril toimunud Keskerakonna juhatuse koosolekul endine erakonna peasekretär Priit Toobal garantiikirjade teemat lähemalt selgitas, sooviti saada advokaadi hinnang antud juhtumile. Peamiselt taheti teada, kas garantiikirjas kokku lepitut saab tühistada.

"See oli aastal 2014, vahetult enne riigikogu valimisi, valimisprotsess käis tegelikult. Ja nii, nagu teada oli tol hetkel, korraga me neid kõiki kohustusi, mis meil selle valimise ettevalmistamise käigus olid, täita ei suutnud. Ja siis nende kohustuste katteks väljastati need garantiikirjad," kirjeldas Keskerakonna juhatuse liige Taavi Aas mõned päevad pärast koosolekut. Ka see argument toetab väidet, et koostöö jätkumiseks oli Keskerakonna huvi väljastada garantiikirjad.

Samas selgitas Keskerakonnale juriidilise ekspertiisi teinud vandeadvokaat Paul Varul Delfile, et Keskerakonna väljastatud garantiikirjad on õigustühised ning seda kahel põhjusel:

- Midfield OÜ esitas ise nõude Keskerakonna vastu: garantiikirjad on antud selleks, et juhul, kui OÜ Midfield ei suuda täita oma kohustusi enda võlausaldajate ees, siis Keskerakond on kohustatud täitma Midfieldi kohustused tema võlausaldajate ees. "Antud juhul on Midfield ise esitanud nõude Keskerakonna vastu, sellist nõuet tal aga garantiikirjadest ei tulene. Seega vaidluses arbitraažikohtus ei olegi peamiseks küsimuseks garantiikirjade kehtivuse probleem, vaid peamine vastuväide Midfieldi poolt esitatud nõudele on see, et tal mingit garantiikirjadest tulenevat nõuet Keskerakonna vastu ei saa olla, seda ka sel juhul, isegi kui garantiikirju pidada kehtivateks, nõue saab olla vaid Midfieldi võlausaldajatel," selgitas Varul.

- Garantiikirjad on tühised: juhul kui Keskerakonna vastu esitab nõude Midfield OÜ võlausaldaja (selliseks juhuks ongi garantiikirjad antud), tõstatakse garantiikirjade kehtivuse küsimus. Ehk siis Keskerakond peab tõestama, et garantiikirjad on õigustühised. Siin toob Varul välja kaks peamist argumenti:

a) võib väita, et garantiikirjad on tühised, st kehtetud algusest peale, kuna nende näol on tegemist nn globaaltagatistega, st tagatakse kohustusi, mis on ebapiisavalt ja liiga laialt määratletud (Keskerakonnnal on kohustus täita kõikvõimalikke Midfieldi võlausaldajate nõudeid) ning seetõttu on garantiikirjad tühised heade kommetega vastuolu tõttu (tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 86 lg 1 alusel);

b) Keskerakonnal on võimalik need garantiikirjad tühistada, kuna neid välja andes on oluliselt kahjustatud Keskerakonna huve ning Midfield OÜ pidi sellest aru saama. Tühistamine toimub vastava tühistamisavalduse tegemisega Midfieldile (tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 131 alusel). Kui garantiikirjad on tühistatud, siis on nad sellega muudetud kehtetuteks.

Vandeadvokaat Carri Ginter ei soovinud konkreetset vaidlust ja teemat kommenteerida, kuid pikalt õigusvaldkonnas tegutsenuna sõnas ta, et seadus ei keela ettevõttel anda taolisi, tagantjärele rumalana tunduvaid garantiikirju.

Kuigi vaidlus kahe osapoole vahel kestab ning Paavo Pettai ei ole ajakirjandusele kommentaari jaganud, jääb üle kõrvutada garantiikirja sisu ning Paul Varuli kommentaar. Garantiikirja täismahus lugemiseks kliki selle peale:

Septembri alguses tuli avalikkuse ette info sellest, et Priit Toobal andis Keskerakonna pikaaegse koostööpartneri Paavo Pettai firmale väidetavalt Keskerakonna juhatuse teadmata kaks garantiikirja koguväärtuses 730 000 eurot. Üks neist oli 460 000 euro ja teine 270 000 euro väärtuses.

Pettai firmade rahaasjad on tihti Keskerakonna omadega tihedalt läbi põimunud. Edgar Savisaare altkäemaksuvõtmise kriminaalasjas esitati mõne kuu eest kahtlustus ka Pettaile.

Pettai on võlgades, summad on väidetavalt väga suured. Pettai rahahäda põhjuseks võib aga olla tema hiljutine kaotus maksuametile. Pettai võlgneb nüüd maksuametile 110 167 maksuvõlga ja 104 053 intresse.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid