Täna teatas Indrek Tarand, et pöördus seoses presidendivalimiste riigikogu voorudes toimunud väidetavate rikkumistega halduskohtu ja valimiskomisjoni poole.

Nimelt peab Tarand rikkumiseks seda, et paljud riigikogulased pildistasid ja jagasid sotsiaalmeedias oma täidetud valimissedeleid, valimiskomisjon aga sellele ei reageerinud.

Valimiskomisjon viitas Tarandi pöördumist kommenteerides, et 30. augusti hommikul esitas riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder (IRL) vabariigi valimiskomisjonile ametliku pöördumise, milles küsis samuti salajasel presidendihääletusel sedelite pildistamise seaduslikkuse kohta.

"Vabariigi valimiskomisjon edastas oma seisukoha 30. augustil Helir-Valdor Seederile saadetud vastuses. Samuti luges vabariigi valimiskomisjoni esimees Meelis Eerik seisukoha ette enne II hääletamisvooru riigikogus," öeldi valimiskomisjonist Delfile.

"Seisukoha kujundamisest tänaseni ei ole ilmnenud antud teemal uusi fakte," leiab valimiskomisjon.

Komisjon Seederile: igasugused kokkulepped valiku tõendamiseks ei saa olla siduvad

Komisjoni sõnul sätestab PS § 79 lõige, et president valitakse salajasel hääletusel. Vabariigi valimiskomisjoni (VVK) kui hääletamise korraldaja kohustus on tagada tingimused salajaseks hääletamiseks: valija hääletab anonüümse hääletamissedeliga ning hääletamissedel täidetakse hääletamiskabiinis, teatas komisjon.

"VVK kontrollib presidendivalimistel hääletamiskeskkonda, v.a hääletamissedeli täitmise hetke kabiinis. Iga valija hääletab hääletamiskabiinis ise. VVK-l puuduvad täiendavad võimalused kontrollida valija käitumist hääletamise hetkel, sest valija tegevuse jälgimine hääletamiskabiinis läheks omakorda vastuollu valimiste salajasuse põhimõttega," seisab VVK vastuses.

Salajasuse põhimõtte rakendamine on ka hääletaja ülesanne, kinnitab VVK. Vastuolu salajasuse põhimõttega võib tekkida oma valikut kolmandatele isikutele avalikustades, kuna võib seada surve alla teised hääletajad, kellelt võidakse oodata sedasama.

VVK on seisukohal, et igasugused kokkulepped oma valiku tõendamiseks pärast hääletamist ei saa olla hääletamisel osalejatele siduvad. "Riigikogu liige lähtub hääletamisel vaba mandaadi põhimõttest ja oma südametunnistusest."

Valimiskomisjon kutsus üles hääletajaid järgima põhiseaduses ja presidendi valimise seaduses sätestatud hääletamise salajasuse põhimõtet.

Komisjoni esindaja ütles peale arutelu Delfile, et kui komisjonil õnnestuks näiteks saada tõendeid selle kohta, et saadikuid on survestatud oma hääletussedeleid avalikustama, siis oleks võimalik asja ametlikumalt menetleda. Selleks aga oleks samuti tarvis mõne saadiku ametlikku protesti.

Tarand nõuab Kallaselt ja Repsilt toetushäälte esitamist

"Andsin vabariigi valimiskomisjonisse vaide seoses presidendivalimiste riigikogus peetud voorude protseduuriliste reeglite ränkade rikkumistega, valimiste salajasuse nõude pilastamisega. Seni kuni valimiskomisjon vaiet lahendab, lähen Tallinna halduskohtusse, et nõuda õiguskaitset kahes aspektis," ütles Tarand täna.

Tarand nõuab mitte registreerida mittesalajastel valimistel esitatud kandidaate. Ning kuna Mailis Repsi ja Siim Kallase kandidatuur saadi mittesalajastel valimistel, siis tuleks neil esitada oma toetushääled valijameeste ette minekuks, arvab Tarand.