Tartu Ülikooli araabia keele külalislektor ja Helsingi Ülikooli emeriitõppejõud Faruk Abu-Chacra veab arutelu, mille fookuseks on tormilised ajad seoses moslemite jätkuva sissevooluga Euroopasse.

Koraani tõlgendatakse vastavalt hetkeolukorra vajadusele ning leitakse enda jaoks sobivad üleskutsed.

"Araabia moslemimaailmas on praegu tormilised ajad, ideoloogilistes küsimustes on suured lahkarvamused," ütles professor Faruk Abu-Chacra. "Oluline on osata vahet teha moslemitel ja islamil – meil ei ole mitte üks islam, vaid palju islameid, mis on tekkinud ühe koraani põhjal," sõnas professor. Koraani tõlgendatakse vastavalt hetkeolukorra vajadusele ning leitakse enda jaoks sobivad üleskutsed. "Paraku ei ole suurel hulgal tõlgendajatest arusaama, kuidas kaasaegne maailm toimib ja mis on globaliseerumine,"

"Maailma erinevad religioonid, näiteks kristlus, on aegade jooksul arenenud ja muutunud, kuid moslemimaailmas on sajandeid aset leidnud seisak, stagneerumine. Võitlus käib moderniseerumise vastu ning soovitkase minna tagasi minevikku. Terroristid kasutavad enda huvides demokraatiat ja inimõigusi. Moslemid tapavad isegi teisi moslemeid. Me ei tea, milline on nende ideoloogia ja kust nad selle võtsid," kirjeldas professor Faruk Abu-Chacra.

Pagulaste sisseränne Euroopasse on võtnud kolossaalsed mõõtmed. Käesoleva aasta alguses Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud küsitlusest selgus, et 23% Eesti Vabariigi kodanikest peab ühiskondlikult suurimaks probleemiks pagulasi. "Moslemite jätkuva sissevoolu korral Euroopasse võib kahe-kolmesaja aastaga kogu Euroopa islamiseeruda," ütles professor Faruk Abu-Chacra.

Eestis ja kogu maailmas räägitakse palju pagulaskriisist, terrorismist, moslemitest, islamist, Araabiamaailmast. Kuid kui palju me tegelikult teame nende terminite tagamaid?

"Eestis ja kogu maailmas räägitakse palju pagulaskriisist, terrorismist, moslemitest, islamist, araabia maailmast. Kuid kui palju me tegelikult teame nende terminite tagamaid? Faruk Abu-Chacra on laia kontaktidevõrgustikuga tõeline professionaal, kes on mitmeid Lähis-Ida poliitika võtmetegelasi ise kohanud ning suudab antud teemadest anda väga põhjaliku ülevaate," kommenteeris TÜ võrdleva usundiloo vanemteadur Peeter Espak.

Professor Faruk Abu-Chacra loeng toimub 21. septembril kell 18.15 Tartu Ülikooli Filosoofiateaduskonna õppehoone Jakobi 2-226 ringauditooriumis. Loengule järgneb diskussioon, mida juhivad TÜ usuteaduskonna võrdleva usundiloo vanemteadur Dr. Peeter Espak ja Ühiskonnauuringute Instituudi analüütik Art Johanson.

Faruk Abu-Chacra on sündinud Liibanonis, õppinud Rootsis ja praegune elukoht on tal Soomes ning on aastaid pidanud loenguid ka Tartu Ülikoolis. Ta on maailmas ühe enimtõlgitud ja müüdud araabia keele õpiku ja grammatika autor.

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut on asutatud jaanuaris 2016. Ühiskonnauuringute Instituut on mõttekoda ehk thinktank, mis uurib ja analüüsib Eesti ühiskonnas toimuvaid sotsiaalseid protsesse.