Tartus Miina Härma gümnaasiumis lõpetati töösuhe ajalooõpetaja Mare Toomperega. Töövaidluskomisjon leidis, et otsus tööleping lõpetada tehti õigusvastaselt ja valedel alustel. Õpilased on kooliseintele riputanud plakatid ning jaganud sotsiaalmeedias teemaviidet #bringbacktompa.

Mare Toompere keeldus ise lugu kommenteerimast. Poja Ragnari sõnul on ema kogu protsessist resigneerunud.

Samuti ei soovi otsusest pikalt rääkida kooli praegune direktor Ene Tannberg, öeldes: "Miina Härma Gümnaasiumi töövaidlus õpetaja M.T-ga on tunduvalt nüansirohkem kui sotsiaalmeedias avaldatu. Töövaidluse täpsemaid asjaolusid kool õpetaja eraelu puutumatuse tagamise eesmärki silmas pidades paraku avaldada ei saa. Kinnitame vaid seda, et kool on töövaidluses püüdnud leida õpetajale võimalikult soodsat lahendust."

Põhjuseks oli konflikt direktoriga

Anonüümseks jääda soovinud õpetaja sõnul kestab konflikt direktoriga pikka aega. "Kui Tannberg tahab kellestki lahti saada, siis põhjuse ta ka leiab. Ükski kriitikanool talle muidugi ei meeldi ja kui keegi tema vastu häält tõstab, siis kaasneb ka karistus. Kellelt võetakse tunde vähemaks, kes lastakse päris lahti, nii need asjad käivad," rääkis õpetaja.

"Mare on väga julge asju välja ütlema ja küsimusi esitama ka õppenõukogus. Eks ta oli pinnuks silmas, ja noh, kui su alluv on sinust kõvasti targem, siis sellisel tõusikul läheb hari punaseks," ütles ta.

Õpetaja sõnul oli direktor teinud Toomperele ettepaneku omal soovil lahkuda. "Õpetaja "best before" on möödas, oli Tannberg öelnud. Direktor ei saa nii öelda õpetajale, kes on õpetajaks õppinud ja igat pidi temast targem ja pädevam. Siis viskas talle nina peale, et "sa saad pensionit, ela oma pensionist ära.""

Õpetaja sõnul kasutatakse tundide võtmist karistusena. "Me jagame ainevaldkonnas tunnid ära ja siis ta tõstab need ümber. Iga kord, kui kooli lähen, tuleb avastus, et jälle on tunde vähem. Suupruukimise eest võetakse neid vähemaks. Üks õpetaja jagas Toompere toetuseks pilti sotsiaalmeedias ja temalt võeti selle eest tunde vähemaks. Meil on traditsioone hoidev seltskond ja see häirib teda."

Õpetaja poja, Tartu Kunstimaja juhataja Markus Toompere sõnul on ema 38-aastase tööstaaži jooksul valitud korduvalt kooli populaarseimaks õpetajaks. "Probleemiks oli see, et direktor tegi valearvestusi ja korraga oli tal rohkem õpetajaid kui oli tunde ja siis oli vaja mingitest õpetajatest lahti saada. Siis otsustati, et teeb reha vanema generatsiooni õpetajatest." rääkis ta. "Sellesse ametisse, kust koondati mu ema, võeti kohe uus inimene asemele."

Vilistalsed Tamme jooksul

Õpetaja koondati ja kohe leiti talle asendaja

Delfile teadaolevalt lõpetati töösuhe töölepinguseaduse § 89, lõige 1 alusel ehk õpetaja koondati. Seda saab teha majanduslikel alustel, kui töösuhte jätkamine kokkulepitud tingimustel muutub võimatuks töömahu vähenemise või töö ümberkorraldamise tõttu. Kuid kuna Toompere asemel võeti uus õpetaja ning õppemaht pole ka muutunud, siis jääb arusaamatuks millist majanduslikku kasu kool sellest sai.

Lisapõhjused töölepingu lõpetamiseks olid Delfi andmetel muudatused õppemetoodikas. Sellel õppeaastal algas koolis rahvusvahelise õppe laiendamine ning sellega seoses uuriti, kes õpetajatest on nõus minema uurimusliku õppe MYP koolitusele, et võtta kasutusele uus metoodika. Kursus toimus juunis ning Toompere sellel ei osalenud ning järelikult puudus ka kompetents seda rakendada.

Samuti oli põhjuseks see, et Toompere andis lisaks kunstiajaloo tunde ning hoiab õpetades ajaloolist joont. Riikliku õppekava muudatusele vastavalt peaks aga tähtsustama rohkem kaasaja kunsti arengut, probleemikeskset lähenemist ning kunsti seostamist teiste valdkondadega. Samuti olevat õpilased kurtnud selle üle, mida ja kuidas kunstiajaloos õpetatakse.

Läbivaks jooneks olevat see, et nn vana kooli õpetaja ei võtnud omaks uuenenud õpikäsitusi ning polevat piisavalt enesekriitiline. Lisaks polevat Toompere arvutikasutamise oskused piisavalt head. Samuti ei võtnud ta sageli osa töötajate koolitustest.

Toompere on õpilaste seas armastatud

MHG õpilase sõnul pannakse praegu kooli peale silte välja õpetajate toetuseks. "Peamiselt võtavad sellest osa gümnaasiumi 11. ja 12. klassi õpilased, lisaks on ka paljud vilistlased sellega juba vaikselt seotud," rääkis ta. "Kõik õpilased on väga vihased ja pettunud. Toompere on väga hea ja omapärane õpetaja, kes on siin töötanud juba pikka aega. Õpilaste seas levib info, et direktor ei saanud õpetajaga läbi ja sellepärast Toompere lahkuma pidigi."

Õpilased riiatusid Mare Toompereks

Eile, neljapäeval toimus kooli Tamme jooks, kuhu vilistlased tulid seljal sildid ajalooõpetaja toetuseks ning üks lõpuklass riietas end Mare Toompereks. "Mingi aeg olid pildid üleval, aga inimestele anti käsklus pildid sotsiaalmeediast maha võtta ning õpetajaid ja õpilasi on hoiatatud sotsiaalmeedias info jagamise eest," rääkis õpilane.

"Ta oli väga pikaajaline õpetaja ja väga austatud. Tema huumor ja iseloom oli üle kooli tuntud. Toompere oli kõigile väga armas ja südamelähedane õpetaja. Kõik hoolisid temast," kirjeldab teine õpilane. Kompetentsi ta kahtluse alla ei sea. "Ta oli väga heal tasemel õpetaja, kes suhtus iga õpilase võimetesse vastavalt."