Stsenaarium nägi ette, et reisilaeval toimus elektrikatkestus ja laoruumis puhkes tulekahju, mis tekitas reisijate seas paanika, pärast mida hakkasid reisijad vette hüppama. PPA merevalvekeskus alustas koos vabatahtlikega päästeoperatsiooni, kuhu kaasati Soome merepäästjad ning Rootsi merevalvekeskus. Eesti poolelt reageeris ka päästekopter.

Legendi järgi oli laeval 434 reisijat, neist 187 meeskonnaliiget ja 247 reisijat.

Õppuse lõpuks oli teada üheksast hukkunust ja 35 kannatanust.

"Tulekahju reisilaeval on laeva meeskonna ja päästjate jaoks keeruline kriisisituatsioon ja selle õppuse käigus harjutatakse paljude inimeste päästmist ning erinevate asutuste omavahelist infovahetust," sõnas PPA juhtivpiiriametnik Danel Tüür enne õppust. "Võimalikult reaalsete päästetingimuste loomiseks ootavad laeval ja vees abi ligi paarsada vabatahtlikku."

Merepäästesündmuse lahendamisse panustasid ka Soome merepäästjad ja Rootsi merevalvekeskus. Soomest osalesid õppusel kaks meeskonda, kes on treenitud merel tulekahjude kustutamiseks. "Ressursimahuka õnnetusjuhtumi puhul toetavad riigid alati üksteist. Õlg-õla kõrval töötamine annab meile võimaluse sellisteks suuremahulisteks päästeoperatsioonideks valmistuda ja läbi praktilise kogemuse saame tõsta meie võimekust kriisijuhtumitele reageerimiseks. Reaalsusele sarnanev õppus annab aga juhtumi lahendajatele ja vabatahtlikele kogemuse märgata ja aidata ekstreemsetes oludes ennast ja teisi," ütles Tüür.

Suurõppust Wind Arrow 2016 korraldas Politsei- ja Piirivalveamet. Lisaks PPA-le osalesid õppusel AS Tallink Grupp, Põhja päästekeskus, Veeteede Amet, Häirekeskus, Terviseamet, Tallinna kiirabi, AS Tallinna Sadam, haiglad, vabatahtlikud merepäästjad ning Kaitseliit ja Naiskodukaitse. Varustusega aitas õppust läbi viia Revali Merekool.