Õppuse stsenaariumi järgi on reisilaeval elektrikatkestus ja puhkeb tulekahju, mis tekitab reisijate seas paanika. PPA merevalvekeskus alustab päästeoperatsiooni, kuhu kaasatakse Soome merepäästjad ning Rootsi merevalvekeskus.

„Tulekahju reisilaeval on laeva meeskonna ja päästjate jaoks keeruline kriisisituatsioon ja selle õppuse käigus harjutatakse paljude inimeste päästmist ning erinevate asutuste omavahelist infovahetust,“ sõnas PPA juhtivpiiriametnik Danel Tüür. „Võimalikult reaalsete päästetingimuste loomiseks ootavad laeval ja vees abi ligi paarsadat vabatahtlikku.“

Merepäästesündmuse lahendamisse panustavad ka Soome merepäästjad ja Rootsi merevalvekeskus. Soomest osalevad õppusel kaks meeskonda, kes on treenitud merel tulekahjude kustutamiseks. „Ressursimahuka õnnetusjuhtumi puhul toetavad riigid alati üksteist. Õlg-õla kõrval töötamine annab meile võimaluse sellisteks suuremahulisteks päästeoperatsioonideks valmistuda ja läbi praktilise kogemuse saame tõsta meie võimekust kriisijuhtumitele reageerimiseks. Reaalsusele sarnanev õppus annab aga juhtumi lahendajatele ja vabatahtlikele kogemuse märgadata ja aidata ekstreemsetes oludes ennast ja teisi," ütles Tüür.

Suurõppust Wind Arrow 2016 korraldab Politsei- ja Piirivalveamet. Lisaks PPA-le osalevad õppusel AS Tallink Grupp, Põhja päästekeskus, Veeteede Amet, Häirekeskus, Terviseamet, Tallinna kiirabi, AS Tallinna Sadam, haiglad, vabatahtlikud merepäästjad ning Kaitseliit ja Naiskodukaitse. Varustusega aitab õppust läbi viia Revali Merekool.