Põhjakonna õppuse üldjuhi, Viru maleva pealiku kolonelleitnant Marek Laanisto sõnul tõstis välisüksuste kaasamine lahinggruppide juhtide jaoks lahingülesannete täitmise keerukuse taset oluliselt.

"Me oleme palju kogemusi saanud planeerimisprotsessis ja oleme õppinud ka liitlaste kaasamist lahinguväljal taktikaliste olukordade lahendamisel," ütles kolonelleitnant Laanisto pressiteenistuse vahendusel.

Õppust vaatamas käinud Kaitseliidu ülema brigaadikindral Meelis Kiili sõnul näitab see õppus, et nii professionaalid kui ka vabatahtlikud kaitseliitlased on võimelised liitlastega koos töötama vastavalt ühtsetele standarditele.

„Minu tänusõnad neile, kes on tulnud, see on kasulikult veedetud aeg. See on ka riiklik huvi. Me näitame, et me teame, oskame ja tahame,“ lisas brigaadikindral Kiili.

Seoses õppuse Põhjakonn lõppemisega võib täna pärastlõunal Peterburi maanteel ning teistel Harju, Lääne-Viru, Ida-Viru, Järva ning Jõgeva maakondade teedel kohata õppusel osalenud üksuste kolonne. Palume liiklejatelt mõistvat suhtumist.