Traagiline juhtum leidis aset 9. juulil Tallinnas Seebi tänaval ühe korterelamu maja taga asuval haljasalal, teatas Tallinna munitsipaalpolitsei.

Varahommikul kella 6.10 ajal, kui vanem mees oli oma väikese york terjeriga jalutamas (koer oli jalutusrihma otsas), ilmusid korterelamu juurest välja kaks suurt segaverelist jalutusrihmata koera.

Üks nendest ründas mehega kaasas olnud väikest koera, haarates loomal turjast kinni ja püüdes teda endaga kaasa rebida. Terjeril libises kaelarihm üle pea ning väiksemat rünnanud koer jooksis, väike koer hambus, minema. Tunnistuse kohaselt oli eemalt kuulda naist suuri koeri hüüdmas.

Veel elumärke näitav terjer leiti järgmise korterelamu tagant. Väikese koera selgroog oli aga murtud ja kohale kutsutud loomade kiirabi veterinaaril polnud muud valikut, kui kannatanu koha peal uinutada.

Praegu on menetluse raames üle kuulatud mitu tunnistajat, on olemas videosalvestused raske tagajärje põhjustanud segaverelistest koertest ning käib aktiivselt süüteo toime pannud isiku tuvastamine.

Aasta algusest kuni augusti lõpuni on mupos registreeritud kokku 24 koera rünnetega seonduvat juhtumit.

Mupo tuletab veel kord meelde, et vastavalt Tallinna koerte ja kasside pidamise eeskirjale tuleb loomapidajal välistada koera või kassi territooriumilt väljapääsemine või teistele loomadele või inimestele kallaletungimise võimalus.

Koera või kassi tohib viia avalikku kohta jalutusrihma otsas või kandevahendis, mis ei ohusta tema tervist ja millest ta omal tahtel välja ei pääse.

Avalikus kohas koera või kassiga liikudes tuleb tagada inimeste ja loomade ohutus. Koera võib avalikus kohas jalutusrihma otsast vabastada või kandevahendist välja lasta vaid koerte jalutusväljakul.