Alates 1995. aasta oktoobrist on keeleinspektsiooni juhtinud Ilmar Tomusk, kellel on võimalus ametisse ka tagasi kandideerida. Tomusk pole enda sõnul aga veel otsustanud, kas soovib tööd keeleinspektsiooni peadirektorina jätkata. "Kindlasti pean nõu oma perega, samuti kolleegidega keeleinspektsioonist ja haridus- ja teadusministeeriumist, siis otsustan," sõnas Tomusk Delfile.

Inspektsiooni peadirektor määrati eelmise avaliku teenistuse seaduse kohaselt ametisse tähtajatult, 2012. aastal vastu võetud seaduse kohaselt on see ametikoht aga tähtajaline. Peadirektor valitakse sel sügisel viieks aastaks ja uue juhi ametiaeg algab uue aasta algusest.

Peadirektori põhiülesandeks on keeleinspektsiooni juhtimine ning edasiarendamine nõustava organisatsioonina isikute ja tööandjate keelealaste õigusaktide rakendamisel ning keeleoskusnõuete kohaldamisel, teatas riigikantselei.

Kandidaadil peab olema magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon, vähemalt 3-aastane juhtimiskogemus ning inglise keele oskus vähemalt tasemel B2 ehk edasijõudnud keelekasutaja tasemel. Peale selle peavad kandidaadil olema kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile, rõhuga inimeste ja protsesside juhtimisel, kommunikatsioonil ning koostööl.

Eelistatakse kandidaati, kes tunneb Eesti keelepoliitikat ning omab edukat muudatuste juhtimise kogemust.

Kandidaatidel palutakse esitada motiveeritud avaldus, elulookirjeldus (soovitavalt europassi CV vormil, tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta ja kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise.

Dokumendid tuleb esitada hiljemalt 7. oktoobril tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, Tallinn 15161, märgusõnaga "Keeleinspektsiooni peadirektori konkurss" või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid[at]riigikantselei[dot]ee.

Lisainfot saab telefonil 693 5460 (riigikantselei) või 735 0250 (haridus- ja teadusministeerium).