Komisjoni sõnul sätestab PS § 79 lõige, et president valitakse salajasel hääletusel. Vabariigi Valimiskomisjoni (VVK) kui hääletamise korraldaja kohustus on tagada tingimused salajaseks hääletamiseks: valija hääletab anonüümse hääletamissedeliga ning hääletamissedel täidetakse hääletamiskabiinis, teatas komisjon.

VVK kontrollib presidendivalimistel hääletamiskeskkonda, v.a hääletamissedeli täitmise hetke kabiinis. Iga valija hääletab hääletamiskabiinis ise. VVK-l puuduvad täiendavad võimalused kontrollida valija käitumist hääletamise hetkel, sest valija tegevuse jälgimine hääletamiskabiinis läheks omakorda vastuollu valimiste salajasuse põhimõttega.

Salajasuse põhimõtte rakendamine on ka hääletaja ülesanne. Vastuolu salajasuse põhimõttega võib tekkida oma valikut kolmandatele isikutele avalikustades, kuna võib seada surve alla teised hääletajad, kellelt võidakse oodata sedasama.

VVK on seisukohal, et igasugused kokkulepped oma valiku tõendamiseks pärast hääletamist ei saa olla hääletamisel osalejatele siduvad. Riigikogu liige lähtub hääletamisel vaba mandaadi põhimõttest ja oma südametunnistusest.

Valimiskomisjon kutsub üles hääletajaid järgima põhiseaduses ja presidendi valimise seaduses sätestatud hääletamise salajasuse põhimõtet.

Komisjoni esindaja ütles peale arutelu Delfile, et kui komisjonil õnnestuks näiteks saada tõendeid selle kohta, et saadikuid on survestatud oma hääletussedeleid avalikustama, siis oleks võimalik asja ametlikumalt menetleda. Selleks aga oleks samuti tarvis mõne saadiku ametlikku protesti.

Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder (IRL) saatis täna hommikul vabariigi valimiskomisjonile ametliku pöördumise, milles küsib salajasel presidendihääletusel sedelite pildistamise seaduslikkuse kohta.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid