RMK kommunikatsioonijuht Mari-Liis Kitteri sõnas, et Lahemaa rahvuspargis on sõidukiga sõitmine väljaspool ametlikke teid keelatud, samuti on mootorsõidukitega sõitmine keelatud kõnniteedel. Lisaks loodusraja külastuse eetiline külg. "Videost nähtub, et lisaks keelumärgi eiramisele on rattur seadnud ohtu ka loodusraja teised külastajad. Selliste juhtumite märkamisel oleks mõistlik koheselt teavitada politseid või keskkonnainspektsiooni," ütles Kitter Delfile.