Minu lugu on siis selline, et olen mõne kuu jooksul saanud korvi üheksalt maaklerilt, kuna olen töötu. Töötu olen, sest mul on 3-kuune imik. Mulle keelatakse korteri andmisest, sest pere olevat liiga suur -kolm last.

Sageli ütlevad maaklerid, et nad ei mõista, miks ma tahan korterit vahetada. Tahan elukohta, mis asuks kooli ja lasteaia ligidal, et ei peaks teiselt poolt linna vantsima kogu aeg. Seda aga nagu ei usutaks. Arvatakse, et ma ei jõua arveid maksta, kuigi arved on minu number üks prioriteet alati olnud. Pole kunagi maksmata olnud kodused arved.

Need maaklerid isegi ei tunne mind, pole elus näinudki ja ammugi ei tea mu tausta, kuna nad isegi ei uuri. Minu küsimus olekski, et mida siis peaksid suured pered tegema?Kus elama? Samas ma saan aru nendest korterite omanikest, kellel on olnud halbu kogemusi lastega üürnikest, aga miks peavad kannatama teised, kes pole teinud neid jamasid?

Kaanon Kinnisvara Lõuna regiooni maaklerteenuste juhi Peep Vooro sõnul ollakse tõesti selliste perede puhul ettevaatlikum, kuid ka pered leiavad lahendused.

"Pere kohta saab otsese info ikkagi pere enda käest küsides. Tavaliselt inimesed räägivad tõtt ja me ikkagi usume inimesi. Pikaajalisel töötamisel on maakleril tekkinud ka kogemusi, kuidas paremini olukorda hinnata ning lisaks otsesuhtluse käigus annab ka visuaalne pilt mingi info tausta kohta, kasvõi lihtsama näitena kliendi korrektsus nii suhtluses, väljanägamisel kui ka kliendi praeguse kodu seisukord kirjeldab nii mõndagi (kui on võimalus seda näha)," selgitab Vooro.

Samas ei saa maakler subjektiivselt siiski vaid enda kogemust esmatähtsaks seada kliendi iseloomustamisel, vaid klienti tuleb võimalikult objektiivselt vaadelda. "Muidugi huvitab kliendi töökoht ja tema võime kuludega toime tulla, kuid see on samamoodi kliendi antav info (ja eeldusena usaldusväärne). Maksekäitumise tausta on eraisikute puhul üsna raske kontrollida. Võimalused on paremad, kui on tegu kellegi varasema kliendiga ning hea tahte märgina saab ju klient ise oma eelmise üürileandja kontakti anda tausta uurimiseks. Siis saab endiselt omanikult (või maaklerilt) küsida, kuid jällegi peab arvestama, et varasem info ei pruugi uuel hetkel täiesti tõene olla, sest olud muutuvad, inimesed liiguvad ametiredelil jmt," ütles Kaanon Kinnisvara Lõuna regiooni maaklerteenuste juht.

Kokkuvõtteks: kliendi enda abi ja avameelsus tema tausta hindamisel on tähtis ning kuigi maakler võib soovitada korteri omanikule lisaks oma kogemusest miskit, jäävad tavapäraselt lõplikud riskid ikkagi omanikule kaaluda ja otsustada.

Eks kliendikohtumised on alati mitmetahulised ja kui on tegu uute klientidega, siis pole kunagi liiga lihtne paari kohtumisega praktiliselt võõrastest inimestest täit arusaamist omandada. See teebki olukorra keerukaks, et klient teab endast palju, kuid maakler ja omanik ei tea ning siis on vaja, et juba esimesel kohtumisel avalduks piisavalt positiivset infot, mille najal edasi liikuda.

Kui maaklerilt saadav tagasiside ei tundu positiivne või argumenteeritud, soovitan maaklerilt küsida ka, kas maakler avaldab enda arvamust või on tegemist omaniku seisukohtadega. Kui on tekkinud maakleri (eelduslikult üürileandja tingimuste kohaselt) pigem tõrjuv hoiak, võib proovida vestlust arendada ja pakkuda ise lahendusi, näiteks: kui kahtlus võib olla eluruumi või terve maja heakorra säilimise või naabrite mitte häirimise osas, siis võib proovida need suhted täiendavalt lepingus reguleerida; kui aga kahtlus võib olla materiaalse hakkamasaamise osas ja samas kliendil on võimalus, pakkuge ühe kuu asemel rohkem deposiiti.

Olukorrad on erinevad ja kliendi kirjast ei selgu kõik asjaolud, seega antud olukorrale selget lahendust on mul niimoodi keeruline pakkuda.

"Suurtel peredel on ikka raskem, kui üksikul inimesel või väikesel perel. Raskemaks teevad juba asjaolud, et suurem pere vajab rohkem pinda, suurema pere ja ka pinna ülalpidamine nõuab üldjuhul rohkem vahendeid. Lisaks on valikuid suurtele pindadele vähem," selgitas Vooro, miks antud murelik pereema pole endale sobivat elukohta leidnud.

Näited Tartu üürikorteritest kv.ee andmetel hetkeseisuga:
1-toalisi 208 kuulutust, neist remont tehtud ja/või heas korras 119 ja uusi 13;
2-toalisi 184 kuulutust, neist remont tehtud ja/või heas korras 106 ja uusi 28;
3-toalisi 69 kuulutust, neist remont tehtud ja/või heas korras 43 ja uusi 11;
4-toalisi 18 kuulutust, neist remont tehtud ja/või heas korras 10 ja uusi 5;
5-6 toalisi 3 kuulutust, neist remont tehtud ja/või heas korras 2 ja uusi 0.