Delfi lugeja (nimi toimetusele teada - toim.) parkis oma Mercedes Benzi ööl vastu 11. augusti Tallinnas Lasnamäel Raadiku elamukompleksis sõiduteel parkimist keelava liiklusmärgi mõjupiirkonnas, aga omades kehtivat "Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaarti", mis seal parkimist lubas.

"Kas AS Ühisteenused parkimiskorraldajad läbivad enne tööle asumist Liiklusseaduse tundmise koolituse? Kuidas on fotol nähtav olukord võimalik, kuigi sõiduk oli pargitud parkimist keelava liiklusmärgi mõjupiirkonda, aga vastavalt kehtivale Liiklusseadusele oli liikumispuudega inimest teenindava sõiduki parkimiskaart asetatud sõiduki esiklaasile?" küsis lugeja.

AS Ühisteenused müügi- ja linnaparkimise juht Martin Tubalkain tunnistas, et parkimiskontrolör eksis.

"Esmalt olgu öeldud, et me ei pea õigeks lahendada eramaal vormistatud trahve meedia vahendusel. Samuti ei ole kodanik pöördunud AS-i Ühisteenused poole selgituste saamiseks või esitanud omapoolset vaiet, vaid otsustas pöörduda esmalt meediaväljaande poole, mis kindlasti ei ole õige järjekord leppetrahvi menetlemisel. Mis puudutab küsimust, kas puudega isiku kaardiga tohib parkida parkimiskeelu märgi mõju piirkonnas, siis tõepoolest selleks annab Liiklusseadus võimaluse. AS-i Ühisteenused parkimiskorraldajad on oma valdkonda puudutava liiklusseaduse üksikasjadega kursis ja lähtuvad oma tööülesannete täitmisel kehtivast seadusandlusest. Käesolevat sündmust kommenteerides peame tõepoolest tõdema, et parkimiskorraldaja on eksinud ja oleme täiendavalt juba parkimiskorraldajatega sellel teemal rääkinud," kommenteeris ta.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid