Õpetajate vahetumise ulatusest annavad aimu Õpetajate Lehes ilmuvad töökuulutused. Haridus- ja teadusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna juhataja Argo Kerb sõnas, et harilikult on ses lehes 100-200 töökuulutust. Õpetajate arvuga võrreldes on aga personalivoolavus väga madal.

Haridus- ja teadusministeeriumi õpetajaosakonna juhataja Kristi Mikiver täpsustas, et 2015/2016. õppeaastal oli üldhariduskoolides kokku 14 409 õpetajat. "Suvi ongi aeg, mil õpetajate liikuvus on kõige suurem ning seadusest tulenevalt on koolid kohustatud kuulutama välja avalikke konkursse õpetajate leidmiseks. Sellega eristuvad koolid teistest organisatsioonidest – ei saa korraldada sisekonkursse ning lisaks on töötajate liikuvus koondunud ühele kindlale perioodile," märkis Mikiver.

Mikiver osutas, et Õpetajate Lehes on hetkel umbes 110 õpetajate töökuulutust. "See moodustab alla ühe protsendi õpetajate koguarvust. Võrdluseks võib tuua, et muudes majandusharudes peetakse üldiselt alla viie protsendi tööjõu liikumist pigem ohunäitajaks, sest see on liiga madal," selgitas Mikiver.

Õpilaste hulk on aastate jooksul vähenenud, mistõttu on ebaproportsionaalne hulk õpetajaid osakoormusel. "Peaaegu pool Eesti õpetajatest töötab osakoormusega, kuid suurem osa neist sooviks suuremat koormust," kinnitas Mikiver. Töökorraldus koolis sõltub tema sõnul aga koolijuhi personalipoliitikast ning koolipidaja ehk omavalitsuse koolivõrgupoliitikast.