Riigi Kinnisvara AS (RKAS) koostöös Justiitsministeeriumi, represseeritute organisatsioonide esindajate, Tallinna linna ja Eesti Arhitektide Liiduga kuulutas käesoleva aasta 24. märtsil välja ideekonkursi eesmärgiga leida sobivaim lahendus kommunismiohvrite memoriaali ja ohvitseride mälestusmärgi rajamiseks Tallinnasse Maarjamäele. Ideekonkursile laekus tähtajaks viisteist osalemistaotlust, millest kaksteist vastas konkursi kvalifitseerimistingimustele, teatas Riigi Kinnisvara AS.

Ideekonkursi žürii esimehe, Tunne Kelami sõnul väärivad kommunismikuritegude ohvrid ühist mälestuspaika. „Kommunistlik režiim nõudis ainuüksi Eestis sadu tuhandeid ohvreid tapetute, vangistatute, küüditatute, põgenike ja tagakiusatutena. Eesti ajalugu on näidanud meie rahvale, kui raskelt võidetakse kätte oma riik, vabadus ja demokraatia ja kuidas neid iseenesestmõistetavaks pidades võib nad kaotada," ütles Kelam konkursi väljakuulutamisel.

"Nii nagu eile, peame ka täna ja homme seisma oma riigi, vabaduse ja demokraatia eest. Meie rahva ja riigi püsimiseks peame teadma olnut, hoolima oma kaasmaalaste saatusest ja mälestusi edasi kandes tegema kõik, et kurjus ei korduks,“ jätkas Kelam.

Konkursi võistlusala asub Tallinnas Maarjamäel Kesklinna linnaosas Kadrioru ja Pirita vahel Lasnamäe panganeemiku alumisel terrassil. Võistlusala suurus on 3,8 hektarit. Võistlusalaga tegeldes tuleb arvestada ümbritsevat Maarjamäe mälestusala ehk kontaktala suurusega 13 hektarit ning Pirita tee äärset parkimisala.

Uue mälestusmärgi rajatiste kaugus praeguse mälestusala rajatistest on minimaalselt 50 meetrit. Mälestuspaigas märgitakse nimeliselt ära kommunistliku režiimi tegevuse tõttu ligikaudu 20 000 elu kaotanud isikut, kellest suur osa hukkus kodumaast kaugel ja kelle matmiskoht on paljudel juhtudel teadmata.