"Kuna MTÜ Kalevipoja Kojutulek ja MTÜ Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi hoonestusloa taotlustesse märgitud alad kattuvad, on need konkureerivad taotlused, kirjutab Õhtuleht.

Seetõttu peab TJA hoonestusloa menetlejana lähtuma veeseaduses sätestatud menetlusreeglitest ja esitama MTÜ Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi hoonestusloa taotluse," ütles TJA juhiabi Katrin Luuken.

"MTÜ Kalevipoja Kojutulek hoonestusloa menetlus on seni peatatud," lisas ta.