Enne kohtuistungi algust toodi üliturvatud kohtusaali järjest süüdistatavaid kohale. Üksteisele anti kohtudes kätt ning omavahel ja advokaatidega oli rääkimist ja sosistamist palju. Kuulda oli ka naerupahvakuid nii süüdistatavate, kui ka kohtusaalist neile korduvalt viibanud meeste seast. Tuju näis hoolimata karmidest süüdistustest kohtualustel hea olevat, omavahel tehti kõvema häälega isegi nilbeid nalju.

Kohtunik saabus saali kell 10.25 ja istung algas.

Kohtus tehti esiteks avalikuks Andres Vaigu tervisliku seisundi ekspertiisi tulemus, mis kokkuvõttes ütles, et tema tervis võimaldab kohtuistungitel osaleda.

Riigiprokurör Andres Ülviste tegi kokkuvõtte kokkuleppekaristuse läbirääkimiste tulemusest ning ütles, et suurema osaga kohtualustest olid läbirääkimised kontstruktiivsed. Mõlemad osapooled tahtsid jõuda pooli rahuldavale kokkuleppele.

Tolleks hetkeks aga prokuröri sõnul nelja isikuga kokkuleppele ei jõutud. Üks neist oli saalis Pauluse vasakul käel istunud Ats Pärnaste, kellega prokurör saalis ka üürikese vaidluse maha pidas.

Ülviste sõnul polnud need neli inimest prokuratuuri arvates algusest peale tegelikult kokkuleppest huvitatud, kuna paindlikkust üles ei näidatud. "Viimase sammu oleks pidanud astuma nemad, pall oli nende käes ja see pall sinna ka jäi," rääkis Ülviste.

Seega on 11 isikuga (kaks neist juriidilised) oli tolleks hetkeks saadud kokkuleppele. Tänase istungi jooksul mõtlesid aga veel kaks, Ats Pärnaste ja Rünno Kristjuhan ümber ning olid samuti kokkuleppega nõus.

Kokkuleppega olid seega lõpuks nõus Capital Inkasso OÜ, OÜ Barbarossa Invest, Assar Paulus, Ats Pärnaste, Rünno Kristjuhan, Taago Vool, Jaanus Kivimaa, Ragnar Toom, German Svetšnikov, Erik Meier, Virgo Raudsepp, Gennadi Starodubtsev, Sivart Saarmann.

Ei olnud nõus aga Andres Vaik ja Peep Havik.

Kokkulepet soovinud advokaadid kinnitasid kohtus, et nende kliendid on leppega nõus. Kõik peale German Svetšnikovi esindaja, kelle teatel soovis tema klient saada mõtlemisaega. Kohtunik andis talle aega 30 minutit ja kell 10.47 tegi kohus pausi.

Pärast pausi siiski nõustus Svetšnikov karstuskokkuleppega. Kohtunik Piret Liivo oli nõus kokkueppele minejate kohtuasjad eraldama, seega lahkusid saalist kokkuleppe saavutanud süüdistatavad ja nende kaitsjad.

See hetk tekitas saalis ka natukene segadust, sest polnud üheselt mõistetav, et kes võib lahkuda ja kes mitte (osad süüdistatavad viibivad ju ka endiselt vahi all - toim.) Silmnähtavalt oli rõõmus Pauluse kambajõmm Ats Pärnaste, kes alles tänasel istungil leppe vastu võtta otsustas. Enne politseieskordi saatel saalist lahkumist tõstis ta käed võidumärgiks üles ja pärast saali leppele allkirja andma tulles hüüdis kohtu alla jäänud kambajõmmidele "Praštšai!" ("hüvasti" vene k.).

Kokkuleppekaristusega nõustunute suhtes tehakse täpset karistust puudutav otsus lähitulevikus teise kohtukoosseisu ees.

Kahe kohtualusega suhtes istung jätkus ja see kuulutati peale lõunat delikaatsete isikuandmete tõttu kinniseks. Pärast tänast peaks nende suhtes toimuma järgmine istung 15. augustil.

Pakuti lepet

Juuni alguses andis Harju maakohus Pauluse ja väidetavalt tema juhitud kuritegelikku ühendusse kuulunud kaassüüdistatavate kriminaalasja kokkuleppeläbirääkimisteks aega kuni 4. augustil ehk täna toimuva istungini. Probleem oli ühe kohtualusega, kelle suhtes sooviti teha tervislikku ekspertiisi.

"Siis ei soovi enam kuulda taotlusi veel läbirääkimiste pikendamiseks," rõhutas kohtunik juunis toimunud istungil.

Kui süüdistatavad ja nende advokaadid lepivad riigiprokurör Andres Ülvistega vanglakaristuste pikkuses kokku, siis otsustab leppe kinnitamise või mitte kinnitamise teine kohtukoosseis.

Kokkuleppmenetlusega mittenõustunud süüdistatavate materjalid eraldatakse kohtupidamise jätkamiseks üldmenetluses.

Süüdistus

Süüdistuse kohaselt juhtis Assar Paulus (52) alates 2006. aasta algusest püsiva ülesannete jaotusega kuritegelikku ühendust, mille tegevus oli suunatud varalise kasu saamise eesmärgil nii narkokuritegude ja väljapressimiste kui ka majandusalaste ning isikuvastaste kuritegude toimepanemisele.

Süüdistuse kohaselt andis Paulus vastavalt väljakujunenud käsuliinile kuritegeliku ühenduse liikmetele erinevaid korraldusi, ülesandeid ja käitumisjuhiseid kuritegude organiseerimise, toimepanemise ja selle tulemusena saadud varalise kasu jaotamise kohta.

Kuritegelikus ühenduses kehtis mitmetasandiline juhtimine ja kuritegeliku ühenduse allstruktuurid jagunesid vastavalt territoriaalsele jaotusele ning süüdistuse kohaselt kasutas Paulus oma tegevuse näiliselt legaalsena hoidmiseks ka ettevõtteid.

Riigiprokuratuur süüdistab lisaks Paulusele kuritegeliku ühenduse juhtimises Andres Vaiku (53) ja Peep Haavikut (51), keda ähvardab süüdimõistmisel viie- kuni 15-aastane vanglakaristus.

Peale eelmiste astuvad erinevate süüdistustega kohtu ette Taago Vool (26), Jaanus Kivimaa (39), German Starodubtsev (44), Ats Pärnaste (39), Rünno Kristjuhan (49), Virgo Raudsepp (42), Sivart Saarmann (40), Erik Meier (44), Gennadi Svetšnikov (42), Rainar Soo (48), Alo Paluoja (38), Aire Urbanovitš (33), Aivo Hobolainen (49), Kaimo Kaasik (42), Hanno Kivisild (41), Mati Kullamäe (56), Erki Roos (42), Roman Krutõh (42), Peeter Kurg (50), Renita Kurg (38), Katrin Varusk-Kala (41), Ahti Paltser (34) ja Ragnar Toom (39) ning OÜ Capital Inkasso ja OÜ Barbarossa Invest.