Tänavu on inimesed liiklustalgutel teada andnud enam kui 1200 kohast üle Eesti, kus muret tegi juhtide liigne sõidukiirus. Paljud ettepanekud olid piiratud kiirusega teelõikude kohta. Täna on Põhja prefektuuri politseinikud kogutud info põhjal Tallinnas ja Harjumaal jälgimas sõidukijuhtide piirkiirusest kinnipidamist. Kohtade valikul võeti arvesse ka elanike kaebusi ning korrakaitsjate liiklusjärelevalve käigus välja kujunenud probleemseid piirkondi.

Tänase ettevõtmise algataja, Põhja prefektuuri liiklustalituse juht Henry Murumaa selgitab, et kiiruse piiramiseks on alati põhjus, olgu ajendiks halb nähtavus või teekatte seisukord. „Linnas on ühed ohtlikumad kohad kitsad tänavad, kus autodega jagavad teed ka kergliiklejad. Iga hetk võib teele astuda jalakäija, mistõttu võib juhi valesti valitud sõidukiirus saada saatuslikuks,“ sõnas Murumaa.

„Oleme täheldanud, et teatud teelõikudel ületatakse kiirust enamasti tipptundidel, mil ajanappuses vajutatakse julgemalt gaasi. Vähendatud piirkiirusega aladel aga näeme, et inimesed kipuvad teadlikult ja harjumuspäraselt sõitma 10 kuni 20 km/h lubatust kiiremini. Juhid ei taju seda ohtliku käitumisena, olgugi, et ka napp kiiruseületamine pikendab sõiduki peatumisteekonda, mistõttu jääb vähem aega õnnetuse vältimiseks,“ lisas Murumaa.

Tänavu aprillis toimusid Eestis kolmandad liiklustalgud, mida viiakse läbi kogu Euroopas.