Varro Vooglaid ja Markus Järvi on alla kirjutanud pöördumisele, kus avaldavad pahameelt, et maksumaksja kampaanias "Kumm on seks!" kasutatakse kõlvatu eluviisi propageerimiseks. Nimelt on järjekordse seksuaaltervise kampaania plakatitel peale noormehe ja neiu ka kaks noormeest. "See on meie heteronormatiivses ühiskonnas olulist sõnumit kandev pilt, mille peale asumikogukondades ja sotsiaalmeedia gruppides üha uusi ja uusi teemasid tõstatatakse," selgitas TAI esindaja.

Hoolimata avalikkuse negatiivsest tähelepanust kampaaniale kaitseb töö- ja tervishoiuminister Jevgeni Ossinovski kampaaniat. See võib olla aga üks põhjustest, miks kodanikuaktivistid ministritele ametliku kirja saatsid.

"Esiteks nähtub kampaaniast "Kumm on seks!", nii nagu see on aastate jooksul korduvalt avalikkuse ette toodud, väärastunud nägemus inimseksuaalsusest," teatavad Varro Vooglaid ja Markus Järvi ministeeriumile edastatud pöördumises. Sõnum, mis läbistab kogu kampaaniat "Kumm on seks!", lähtub allakirjutanute sõnul primitiivsest või koguni loomalikust inimesepildist: "HIV-i, raseduse [sic] ja muude sugulisel teel levivate haiguste vastu võitlemiseks ei ole tarvis mitte enesepiiramist ja vooruslikku käitumist, vaid üksnes kaitsevahendeid," kirjutatakse pöördumises Jevgeni Ossinovskile ja Margus Tsahknale.

"Maksumaksjate raha kasutamine homoseksuaalsete suhete ja muu kergemeelse eluviisi propagandaks on eriliselt kurioosne tõsiasja taustal, et ei Sotsiaalministeerium ega ükski selle allasutus ei ole mitte kunagi viinud ellu ega ka toetanud ühtegi kampaaniat, mis propageeriks selliseid terve ühiskonna aluseks olevaid väärtusi, hoiakuid ja eluviise, nagu perekonnakesksus, abielu, abikaasade vaheline truudus, hoidumine seksuaalsuhetest enne abielu ning paljulapselisus," seisab pöördumises.

Meeleavaldus perekonna ja demokraatia kaitseks

Järgnevalt on avaldatud pöördumine täismahus:

Pöördume teie kui Sotsiaalministeeriumi juhtide poole taotlusega peatada Sotsiaalministeeriumi haldusalas tegutseva Tervise Arengu Instituudi (TAI) tänavakampaania “Kumm on seks!”.

Esiteks nähtub kampaaniast “Kumm on seks!”, nii nagu see on aastate jooksul korduvalt avalikkuse ette toodud, väärastunud nägemus inimseksuaalsusest. Sõnum, mis läbistab kogu kampaaniat “Kumm on seks!”, lähtub primitiivsest või koguni loomalikust inimesepildist: HIV-i, raseduse [sic] ja muude sugulisel teel levivate haiguste vastu võitlemiseks ei ole tarvis mitte enesepiiramist ja vooruslikku käitumist, vaid üksnes kaitsevahendeid. Kampaania näib lähtuvat veendumusest, et inimese andumine oma kirgedele on tema püha vabadusesfäär, millesse ei tohi sekkuda isegi mitte soovitustega järele mõelda, kirele andumisest hoidumise soovitamisest rääkimata, sest enesepiiramine on vabadusele kui piiramatusele orienteeritud ühiskonnas tabu.

Kui sel korral on kampaania keskmes mh positiivse kuvandi loomine meestega seksivatest meestest, siis varem on sama kampaaniaga ühiskonnale sisendatud, et kui mees kummi ei kasuta, pole ta üldse mees, ning et tõelised naised peaks alati kummi kaasas kandma, sest kunagi ju ei tea kus ja millal võib kirehoog kellegi maha murda ning tingida “vajaduse” kumm käiku lasta. Ilmselgelt ei aita sellise ideoloogia ja liiderliku mentaliteedi külvamine kaasa põhiseaduses sätestatud Eesti Vabariigi mõttele kindlustada ja arendada kõikumatus usus ja vankumatus tahtes riiki, mis on pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus ning mis peab tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade. Päris kindlasti ei aita see kaasa ka kõlbeliselt tugeva ja terve ühiskonna ja kultuuri arengule.

Teiseks on kampaania selgituseks avalikkusele esitatud selgitused valelikud ja manipulatiivsed. Kuigi TAI selgitab, justkui lähtuks kampaania eesmärgist teadvustada meestega seksivatele meestele paremini suguhaiguste vältimise võimalusi, on läbinähtav, et tegelikult teenib kampaania osas, mis keskendub meestega seksivatele meestele, ennekõike homopropagandistlikku eesmärki harjutada ühiskonda mõttega, et homoseksuaalsed suhted on igati normaalsed, moraalsed ja ühiskondlikku heakskiitu väärivad. Kui eesmärk oleks selline, nagu TAI selgitab, peaks kampaania olema suunatud mitte kogu avalikkusele, vaid konkreetselt väga kitsale ühiskondlikule grupile.

Kolmandaks on sügavalt problemaatiline, et TAI ignoreerib oma kampaanias homoseksuaalsete suhete terviseohtlikkuse tegelikke põhjusi ning hoopis julgustab mehi astuma suhetesse, mis on olemuslikult loomuvastased ja väga kõrge riskifaktoriga. Ühelt poolt TAI küll teadvustab, et homoseksuaalsed suhted on tervistkahjustavad. Kampaania selgituseks öeldi, et 2014. aastal diagnoositi Euroopa Liidu riikides 42 protsenti uutest HIVi juhtudest just meestega seksivate meeste seas ning et eelkõige Lääne-Euroopas on meestega seksivad mehed peamiseks HIVi riskigrupiks, kelle seas uute HIVi juhtude arv aina kasvab. Samuti nenditakse, et meestega seksivad mehed on Euroopas ka üheks peamiseks seksuaalsel teel levivate infektsioonide riskirühmaks, sest enam kui kolmandik gonorröa juhte diagnoositakse just selles grupis.

Ent selle asemel, et edastada nende faktide pinnalt kampaania kaudu ühiskonnale sõnum, et meestevahelised seksuaalsuhted (ja üleüldse anaalsed seksuaalsuhted) on raskelt tervistkahjustavad ning et neist tuleks hoiduda – sarnaselt suitsetamisvastaste kampaaniatega – tegeleb TAI hoopis homoseksuaalsete suhete esitlemisega nii, nagu need oleks igati normaalsed ja tervislikud. Homoseksuaalsetest suhetest sellise avaliku kuvandi loomine, nagu need oleks kondoomi kasutamisel turvalised, on eksitav või koguni kuritegelik, teades, et nende suhete anatoomiliselt loomuvastane iseloom on igal juhul tervist kahjustav ning et ka suguhaigustesse nakatumise risk on ka nn kummi kasutamisel oluliselt kõrgem kui mehe ja naise vaheliste seksuaalsuhete puhul.

Maksumaksjate raha kasutamine homoseksuaalsete suhete ja muu kergemeelse eluviisi propagandaks on eriliselt kurioosne tõsiasja taustal, et ei Sotsiaalministeerium ega ükski selle allasutus ei ole mitte kunagi viinud ellu ega ka toetanud ühtegi kampaaniat, mis propageeriks selliseid terve ühiskonna aluseks olevaid väärtusi, hoiakuid ja eluviise, nagu perekonnakesksus, abielu, abikaasade vaheline truudus, hoidumine seksuaalsuhetest enne abielu ning paljulapselisus.

Eelnimetatud põhjustel taotleme kampaania “Kumm on seks!” peatamist ning seda, et Sotsiaalministeerium kasutaks edaspidi maksumaksjate raha vastutustundlikult mitte kõlvatu ja kergemeelse eluviisi propageerimiseks, vaid tõstmaks esile tõelisi väärtusi, millele toetudes oleks meie rahval, kultuuril, ühiskonnal ja riigil võimalik püsima jääda.

Varro Vooglaid
Juhatuse esimees
SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks

Markus Järvi
Juhatuse liige
SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid