"Loomulikult ettevõtlusministri töö, olles ka väliskaubandusminister, üks oluline osa on suhtlus välismaailmaga nii siin Eestis sees erinevate välispartneritega kui ka loomulikult välismaal. See on raske töö, mida Liisa Oviir on kohusetundlikult teinud. Loomulikult on see eeldanud ka väga palju reisimist ja, pole midagi teha, reisimine ka maksab," möönis SDE esimees.

"Kõikidel välisreisidel on oma selge eesmärgistatus ja eks me tahaksime, et igast reisist tuleks ka konkreetne käegakatsutav mõju - mõni leping või mõni muu kokkulepe -, aga paraku välissuhtluse ehitamine, sealhulgas ka väliskaubanduse mõttes, on oluliselt pikaajalisem protsess, kus ministri visiit on ainult üks lüli, millele nii eelneb suur töö kui ka järgneb päris suur tegevus nii ettevõtjate kui ka riigi poolt," selgitas Ossinovski.

Tema sõnul ei ole alati võimalik ette ennustada, kui edukaks üks või teine reis kujuneb. "Midagi ei ole teha, kõikidel poliitikutel - ministritel, riigikogu liikmetel - on paraku olnud reise, mis tagantjärele tunduvad kaunis vähetõhusad ja kuhu tulevikus minna ei tahaks," tõdes SDE esimees.

"Ka Liisa Oviir on tunnistanud, et üks nendest reisidest, kus ta osales, oli selline, et kui ta uuesti peaks otsustama, siis ta ei oleks sinna minna otsustanud, aga üldiselt on täitsa mõistetav, et see on osa tema tööst," lisas ta.

Küsimusele, kas valitsus arutab ka omavahel, millised peaksid olema prioriteetsed suunad ja riigid, kuhu näiteks ettevõtlusminister ja teised ministrid peaksid välisvisiitide näol rohkem panustama, vastas Ossinovski, et taolisi arutelusid on nii riigikogu kui valitsuse tasandil peetud.

Ossinovski märkis, et väliskaubanduspoliitikas lähtutakse eeskätt sellest, missugustes riikides või sektorites on Eestil rohkem ettevõtlushuvi. "Paraku ka see alati ei ole nii lihtne. Meil on olnud juhtumeid, kus me oleme näiteks avanud kuskil saatkonna, kus ettevõtlusorganisatsioonid on öelnud, et meil on meeletult vaja sinna panustada, seal on väga suur potentsiaal. Oleme selle ära teinud, aga hiljem on selgunud, et seda majanduslikku edu või kaubandusbilansi kasvu ei ole järele tulnud. Eks see on ikka niimoodi, et tehakse tööd heas usus, loodetakse, et saavutatakse need eesmärgid, mis püstitakse, aga alati see võimalik ei ole," viskas Ossinovski väikse kriitikanoole ka ettevõtjate suunas.

Mikser: et hinnata ressursikasutuse otstarbekust, tuleks küsida, milline on Eesti välispoliitiline liin

Üleeile sõna võtnud erakonna juhatuse liige Sven Mikser pidas taolist reisimist üldjoontes vajalikuks, kuid möönis, et ka temal on karjääri jooksul vähemsisukaid tööreise ette tulnud.

Mikseri sõnul on iseenesest tänuväärne, et avalikkus ja ajakirjandus hoiavad poliitikute tegemistel ja kulutustel silma peal. "Näiteks küsimus, kas bisnisklassi pilet või eralennuki kasutamine olid vältimatult vajalikud, on poliitiku ametisõidu puhul kindlasti põhjendatud," vihjas Mikser Facebooki postituses peaministri reisiharjumustele.

"Olen minagi oma juba üsna pikas poliitikuelus käinud nii sisukatel kui vähemsisukatel visiitidel ning mõni - õnneks siiski vaid mõni - on tagantjärele vaadates olnud nii aja kui raha raiskamine," tõdes ta.

"Kardan ka, et ajaloos, sealhulgas Eesti lähiajaloos, on tõesti olnud üksikuid poliitikuid, kes on ametialase välissuhtluse sildi all käinud lihtsalt maailma avastamas või eraasju ajamas. Aga uskuda, et peaminister sõidaks keset juulikuud Mongooliasse pelgalt reisikihku välja elama - no ei!" märkis Mikser.

Tema hinnangul eeldab riigiks olemine suhtlemist lisaks kõige prioriteetsematele partneritele ka nendega, kes asuvad meist geograafiliselt kaugel ja kellega meie kauba- või kultuurivahetus on piiratud.

Mikser kinnitas sarnaselt Ossinovskile, et kõik valitsusliikmete välisvisiidid peavad olema ja enamasti õnneks ongi eesmärgistatud. "Seatud eesmärkide täitmine mõnikord õnnestub, mõnikord mitte - näiteks eelmise peaministri omaaegsete Kesk-Aasia avangutega seotud ootused ei ole tänaseks täiel määral teostunud. See ei võimalda kategooriliselt väita, et toonased visiidid oleksid olnud põhjendamatud, küll aga lubavad sellised kogemused teha korrektuure tulevaste poliitikate planeerimisel," leidis Mikser.

"Poliitikute kulutustel silma peal hoidmine on hea ja vajalik. Selleks aga, et hinnata välissuhtlemisalase inim-, aja- ja raharessursi kasutuse otstarbekust, tuleks pea- ja välisministrilt küsida mitte mõne üksiku visiidi prioriteetsust, vaid hoopis seda, milline on Eesti välispoliitiline liin ühe või teise riigi, regiooni või maailmajao suhtes tervikuna," pakkus Mikser.

Tema sõnul võib üksikuid visiite hinnata kordaläinuks või ebaõnnestunuks. "Kuid ainult siis, kui vaatame riigi välissuhtlust tervikliku eesmärgistatud protsessina, saame adekvaatselt hinnata ka üksikute sammude vajalikkust ja eesmärgipärasust."

Eesti Ekspress avaldas eelmisel nädalal artikli, mille kohaselt ettevõtlusminister Liisa Oviir on käinud töökohustuste täitmise asemel eksootilistes kohtades reisimas ja osa võtnud üritustest, mis ei ole ministritasemega.

Ebamugavat teemat kommenteeris koheselt Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) peasekretär Kristen Kanarik, kes pidas visiite õigustatuks, erakonna esimees Jevgeni Ossinovski Delfile sellel hetkel kommentaari anda ei jõudnud.

Eesti Ekspressi andmetel räägivad aga ametnikud, diplomaadid ja poliitikud ettevõtlusministrit taga ning ei kiida tema reisimist heaks.