Kriminaalasja alustati tänavu aprillis Jõelähtme vallavolikogu revisjonikomisjoni avalduse alusel selle kohta, et OÜ Jõelähtme Varahaldus müüs 2015. aasta juulis Suiga kinnistu hinnaga 51 000 eurot OÜ-le Serfdom. Komisjoni hinnangul võis vald saada tehinguga suurt varalist kahju, sest piirkonna elamumaa keskmist hinda arvestades oleks pidanud hind olema üle 600 000 euro, teatas Põhja ringkonnaprokuratuur.

Kriminaalmenetluse käigus viidi läbi kinnisvara hindamise ekspertiis, mille järgi võis kinnistu väärtus selle müügi hetkel ulatuda 89 000 euroni. Seega jäi võimaliku ja tegeliku müügihinna vahe alla 40 000 euro, millest alates saaks rääkida kuriteo mõttes suure varalise kahju tekitamisest ja usalduse kuritarvitamisest. Lisaks on erinevate ekspertide hinnangud kinnisvara hindadele ja tegelikud müügihinnad sageli väga erinevad, mistõttu ei saa sellise erinevuse puhul veel kindlalt rääkida suure varalise kahju põhjustamisest. Samuti polnud tegu omastamisega, sest kinnistu müük viidi läbi seaduslikult Jõelähtme vallavalitsuse loal kirjaliku enampakkumise kaudu.

Kuna kinnistu müüki korraldanud OÜ Jõelähtme Varahaldus juhatuse liikme ja abivallavanema Teet Sibritsa tegevuses ei ilmnenud kuriteo koosseisu, lõpetas keskkriminaalpolitsei 28. juunil prokuratuuri loal kriminaalasja.

Samas nentis uurimisasutus kriminaalasja lõpetamise määruses, et üles jäi küsimus, kas Teet Sibrits ikkagi täitis Jõelähtme abivallavanema ning OÜ Jõelähtme Varahaldus juhatuse liikme avalikke ülesandeid ausalt, läbipaistvalt ja erapooletult. Antud juhul Sibrits vormistas OÜ Serfdom eest pakkumise, millega OÜ Serfdom osales OÜ Jõelähtme Varahaldus poolt korraldatud Suiga kinnistu müümise enampakkumisel ning edastas vallaasutuste sisest infot OÜ Serfdom endisele juhatuse liikmele ja osanikule. Õiguskaitseasutused saavad sekkuda tööandja ja töötaja omavaheliste suhete küsimustesse ainult kriminaalmenetluse piires ja seadusega määratud ulatuses.

Teet Sibrits ütles Delfile, et kõnealuse kinnistumüügi, mis teostati hinnaga 51 000 eurot, kohta on nii Jõelähtme Vallavalitsus kui ka OÜ Jõelähtme Varahaldus tellinud kinnisvaraekspertidelt turuväärtuse eksperthinnangud, millistest ühe kohaselt oli kinnistu turuväärtuseks selle võõrandamise hetkel 51 000 eurot ja teise kohaselt 52 000 eurot.

"Milliste hinnanguid on kasutanud uurimisorganid, ma ei tea, mul pole olnud võimalust nendega tutvuda. Mis puudutab oma ametülesannete täitmist, siis olen neid täitnud ausalt ja erapooletult," teatas Sibrits.