Euroopa lugejatele suunatud artiklis viitab Obama sissejuhatuseks ISIS-e terrorirünnakutele, erinevatest konfliktidest tingitud pagulaskriisile ja Venemaa agressioonile Ukrainas, mis „ähvardab meie nägemust ühtsest, vabast ja rahus elavast Euroopast.“ President lisab, et Briti euroreferendum seab Euroopa lõimumise tõsise küsimärgi alla.

Obama lubab, et USA ja Ühendkuningriigi eriline partnerlussuhe jääb igal juhul kestma, samuti jääb euroliit USA-le asendamatuks partneriks. „Kuigi Brexit tekitab ebakindlust, toetub meie ühine jõukus jätkuvalt NATO kaljukindlale vundamendile,“ lisas Obama. „Alates kaks aastat tagasi Walesis toimunud tippkohtumisest oleme teinud kollektiivkaitse tugevdamiseks rohkem kui kunagi pärast Külma sõda.“

Reedel Varssavis toimuv tippkohtumine peab Obama sõnul näitama, et allianss on valmis kaitsma kõiki oma liikmeid. „Me peame tugevdama oma Kesk-ja Ida-Euroopa liitlaste kaitset, tugevdama oma heidutusvõimet ja samuti vastupidavust uute ohtude, sealhulgas küberrünnakute suhtes,“ kirjutab Obama.

„Peame tugevdama kaitsekoostööd NATO ja EL-i vahel ja suurendama toetust Ukrainale, kes kaitseb oma suveräänsust ja territoriaalset ühtsust. Ja kuigi meie riigid peavad olema avatud konstruktiivsematele suheteleVenemaaga, peaksime olema üksmeelel, et Venemaa-vastased sanktsioonid jäävad kehtima kuni Venemaa täidab Minski lepetega võetud kohustusi.“