Eelmisel aastal jäi sügiseses kontrollis Kuperjanovi pataljonis vahele 76 kutsealust. Sarnaselt sellele, kontrollisid ka nüüd politseikoerad ligikaudu 200 pisteliselt valitud noort. 2.Jalaväebrigaadi teabeohvitseri Jaana Ojakõivu sõnul tuvastati 18 kutsealusel kokkupuude keelatud ainetega.

Võru politseijaoskonna juht Madis Soekarusk sõnas, et kuigi tänavu avastati uute ajateenijate kontrollimisel varasemast vähem narkootikumide tarvitamise kahtlusega noori, ei tähenda see üleüldises pildis probleemi kahanemist. „Pigem ollakse sellise järjepideva töö tulemusel teadlikumad, et ajateenijatele sellist kontrolli suunatakse ning seeläbi võidakse lihtsalt hoiduda eelnevast tarvitamisest,“ selgitas Soekarusk. Ta lisas, et praeguste ajateenistusse saabunute sotsiaalne taust ja haridustase oli mõnevõrra parem võrreldes mulluste teenistusse saabunud noortega. „Noorte meelemürkide tarvitamine on aga tihedalt seotud nende elukeskkonna ja taustaga,“ selgitas ta.

Soekarusk lisas, et narkootikume tarvitava noore puhul on politsei ja tema partnerite eesmärgiks ennekõike välja uurida tarvitamise põhjus. „Selgitame miks ja kuidas tarvitamiseni jõuti ning millised lahendused aitaks noort narkootikumidest võõranduda, tervislikule ja seaduskuulekale elule aidata,“ täpsustas politseijuht.

1.jalaväebrigaadi teabeohvitseri Sander Mändoja sõnul pole Jõhvi, Tapa ja Paldiski pataljonides probleeme narkootikumidega. „Teisipäeval, kolmapäeval kontrolliti Paldiskis kutsealuseid ja seal polnud ühtegi probleemi,“ kinnitas ta.

Samas Tapal kontrolli ei teostatud. „Julgeolekukontroll ja arstlik kontroll tehti ikka, kuid narkokoertega mitte,“ ütles Mändoja. Põhjuseks toob selle, et kontrollimine pole nende eesmärk. „Me võtame kutsealused vastu ja kanname hoolt nende sõjalise väljaõppe eest,“ kinnitas ta. Kontrolli puudumisega kaasnevate ohtude kohta ütles teabeohvitser, et kui inimene on silmnähtavalt narko või alkojoobes, siis pädev meditsiiniline personal suudab selle välisel vaatlusel tuvastada.

Kuid täiesti puhtalt Tapa ajateenijad ei pääse, sest oktoobris vaadatakse kutsealused siiski üle. „Järgmine kutse tuleb oktoobri alguses, siis on kõige tõenäolisem, et tuleb ka uus pisteline kontroll,“ kinnitas Mändoja