Elektrilevi kommunikatsioonijuhi Kaarel Kutti sõnul räsis kolmest järjestikust nädalavahetuse äikesetormist pühapäevane torm Lõuna-Eestis elektrivõrke kõige hullemini. Pikselöögid ja rikkekohad on ühtivad.

„Saamaks ülevaadet tegelikust olukorrast võeti Valga- ja Põlvamaal keskpinge elektriliinide rikke ulatuse hindamiseks esmaspäeva pärastlõunal appi kopter. Nagu piltidelt näha, võib seekord rääkida uute elektriliinide ehitamisest, mitte enam lihtsalt rikkekohtade kõrvaldamisest,“ kirjutas Kutti Delfile.

„Käesoleva tormi tagajärgedele ongi omane mitte väga suur elektrita klientide arv (võrreldes eelmise kahe nädalavahetuse tormiga), vaid rikete kõrvaldamise pikk aeg, sest erinevalt tavapärasest tuleb eemaldada liinidelt väga palju maha kukkunud puid, paigaldada uusi poste ja vedada täiesti uued kaablid,“ nentis Kutti.

Kommunikatsioonijuhi hinnangul põhjustas esialgsete prognooside ekslikuks osutumise just elektrivarustuse taastamiseks tehtava tööde erakordselt suur maht, mida ei olnud võimalik kohe näha - metsa raadamine, uute postide paigaldamine.

„Paraku võtab lisaks liinide taastamisele ka puude eemaldamine liinidelt ja uute elektripostide paigaldamine tavapärast rohkem aega, mistõttu oleme Kagu-Eestisse appi suunanud täiendavaid rikkemeeskondi ka teistest maakondadest. Lisaks hakkab tunda andma ka rikkemeeskondade suur töökoormus, sest meeskonnad on tööl juba kolmandat nädalat järjest ja suurim rikkekoormus on langenud alati just nädalavahetustele,“ tunnistas Kutti.

„Täna pingutab ja annab endast parima 40 rikkemeeskonda, et võimalikult kiiresti taastada tavapärane olukord Kagu-Eesti elektrivõrgus. Paraku see võtab aega. Kuna ilm on tuuline, siis tekib järjest uusi rikkeid ka üle Eesti, mida jooksvalt kõrvaldatakse."

Kõige keerulisem on Kutti arvates olukord Valgamaal, kus on kokku 26 rikkekohta, mille tõttu on elektrita veel 440 majapidamist. Võru maakonnas on kokku 26 rikkekohta, mille tõttu on elektrita 136 majapidamist ja Põlvamaal 16 rikkekohta ning elektrita 92 majapidamist.

„Eile lõpetati tormirikete kõrvaldamine Tartumaal. Teistes maakondades on elektrivõrgu tavapärane olukord taastatud juba varem,“ kirjutas Kutti.

Kõige täpsem info rikete hetkeseisu kohta on leitav Elektrilevi rikkekaardilt: https://www.elektrilevi.ee/et/katkestuste-kaart