Põhja-Tallinna valitsus teatas, et Tallinna halduskohus edastas täna Tallinna linnale kohtumääruse, millega peatatakse esmase õiguskaitse korras linnavalitsuse korralduse kehtivus, millega otsustati anda Paldiski maantee 36a äriruumid üürile AIDSi Tugikeskusele. Samuti keelatakse Tallinna linnavalitsusel Paldiski maantee 36a ruumide üürilepingu sõlmimine AIDS-i Tugikeskusega. Kaebuse ja esmase õiguskaitse taotluse esitajaid esindab advokaadibüroo Sorainen.

Põhja-Tallinna vanema Raimond Kaljulaidi sõnul ei ole tal võimalik enne esmaspäeva kohtumäärust sisuliselt kommenteerida. "Saan hetkel öelda, et antud määrus on koostatud vaid kaebuse esitajate poolt kohtule antud info alusel. Linnaosa ega linnavalitsuse seisukohti kohus enne määruse tegemist ei küsinud. Meie eesmärk kogu selles protsessis on kaitsta kõiki linnaosa elanikke selle ohu eest, mida kujutaksid endast kasutatud süstlad linnaaladel, mänguväljakutel ja haljasaladel. Lähemalt saan edasisest rääkida, kui oleme kujundanud enda õigusliku seisukoha ja selle kohtule edastanud," ütles Kaljulaid. Linn kujundab oma seisukoha kaebuse suhtes pärast asja materjalidega tutvumist.

Pelgulinna elanikud kohtusid Põhja-Tallinna linnaosa vanemaga 21. juunil Põhja-Tallinna halduskogu avalikul istungil, kus kohalikud elanikud püüdsid veenda linnaosavanemat süstlavahetuspunkti Paldiski mnt 36a hoonesse kolimise plaanist loobuma, kuid edutult. Nii otsustasid kohalikud linna vastu kohtusse pöörduda, et kolimise otsus tühistataks.

"Sõnades dialoogile avatud linnaosavanem ei andnud enam kui kahe tunni jooksul ühtegi sisulist vastust, suheldes enam kui 60 küsimusi esitama tulnud mureliku linnaelanikuga üleoleval ja vastuvaidlemist mittesallival toonil," laususid piirkonna elanikud kohtumisele järgneval päeval, mil andsid teada ka oma kohtusse pöördumise plaanist.

Süstlavahetuspunkti kolimise vastu loodi ka petitsioon, millele anti kokku 1330 allkirja. "Aprillis lubas linnaosavanem, et kui süstlavahetuspunktile paremat asukohta ei leita, kolitakse see linnaosavalitsuse ruumidesse. On päevselge, et laste- ja haridusasutustest ning kortermajadest ümbritsetud Paldiski mnt 36a ei ole parem alternatiiv kui Erika tänav," rõhutas üks petitsiooni koostajaid, Lars-Erik Hion.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid