Kevadel käis Kaalep esinemas USAs ühel kohalike rassistide konverentsil. Siis leidis EKRE, et selles pole midagi taunitavat.

EKRE suhtes sümpaatiat tundva suure organisatsiooni all mõeldakse alljärgnevas pöördumises ilmselt luteri kirikut.

Väga austatud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna juhatus

Pöördume teie poole seoses 18.06.2016 toimunud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna noortekogu Sinine Äratus üldkoosolekul valitud Sinise Äratuse juhatuse koosseisuga.

Võttes arvesse, et ajal, mil nii noortekogul kui ka erakonnal lasub meedia valvas ja eriliselt tähelepanelik pilk, tuleb meil endile aru anda vastutusest, mis lasub igal noortekogu liikmel nende eraelulises, kuid siiski avalikus tegevuses kogu rahvuskonservatiivse maailmavaate maine kujundamisel. Me ei soovi, et meediapoolsetel rünnakutel nii meie isikute, noortekogu, erakonna kui ka kogu rahvuskonservatiivse maailmavaate suhtes oleks reaalne alus.

Leiame, et on kaks erinevat asja – kas kaotada eneseväljenduslik kontroll seoses liigse meelemürkide manustamisega organisatsioonisisestel ja piiratud ligipääsuga üritustel või teha seda väikeses linnas, kus ollakse kõigile juba eelnevalt tuntud kui Sinise Äratuse ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esindaja. Avalikult ja valjuhäälselt Tartu klubides Hitleri kui suurima ajaloolise väejuhi ülistamine välismaa turistidele, millele satuvad peale Tartu Ülikooli teadlased, ei ole kooskõlas rahvuskonservatiivsete põhimõtete ja eesmärkidega. Seda enam, et kaotatud enesekontrolli olukorras ei taju inimene kõigi teda ümbritsevate (võõraste) inimeste meelsust ega ka kavatsusi. Sellelaadne korduv käitumine süvendab vale mulje jätmist nii erakonnast kui ka noortekogust, läheb vastuollu nii Sinise Äratuse eetikakoodeksi, põhikirja ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna põhikirjaga äratades seeläbi huvi ja tõmmates ligi tõepoolest äärmuslikult mõtlevaid inimesi, pelutades tõepoolest rahvuskonservatiivselt mõtlevaid inimesi ja destabiliseerides praegust liikmeskonda. Näiteks on mitmed Lõuna-Eesti piirkonna noored loobunud kohvikuõhtutel osalemisest nende sisu äärmuslikumaks muutumise tõttu.

Oleme teadlikud, et allakirjutanute seas on noori, kelle pilk on suunatud perspektiiviga tulevikku, kelle soov ühiskondlikus arutelus ja tegevuses aktiivseks kaasalööjaks ja –rääkijaks jääda on ka pikemas perspektiivis on püsiv. Seetõttu tunneme, et antud hetkel Ruuben Kaalepiga organisatsiooni kaudu ühel pildil viibimine ja tema korduva avalikult ebaväärika käitumise tõttu temaga samastatud saamine rikub meie reputatsiooni ja tulevikuvõimalusi ühises arutelus kaasa rääkimiseks. Leiame, et iseenese maine kellegi teise, keda on korduvalt korrale kutsutud ja hoiatatud, rumaluste pärast ohtu seadmine on juba samm kaugemale eneseohverduslikust tegevusest ühise eesmärgi saavutamise nimel. Samal põhjusel oleme mures ka erakonna maine ja sellega liituda soovijate võimaliku enesepiiramise pärast kõne all oleva isiku tõttu.

Näiteks on mitmed kultuuritegelased, teadlased ja ettevõtjad vestluste käigus maininud, et kaaluksid tõenäoliselt Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga liitumist, kuid ei soovi seda teha, sest kardavad enda seostamist Ruuben Kaalepi või äärmuslusega (pöördumise “lisa 1-s” on toodud näitena tuntud eesti orientalisti Peeter Espak’i paar kokkupuudet kõne all oleva isikuga). Samuti olles ka kursis, et taolise tendentsi levik Sinises Äratuses kõne all oleva isiku eeskujul on jäänud silma ka vähemalt ühele suuremale Eestis tegutsevale organisatsioonile, kes noortekogu uuspaganliku ja äärmusliku ilme saavutamisel oma poolehoidu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna suhtes vähendaks ja halvimal juhul sellele lausa vastanduks. Siinkohal meenutamegi, et antud pöördumise allakirjutanute hoiatuse tõsidust on võimatu üle hinnata.

Palume pöörata erilist tähelepanu asjaolule, et pöördumine on kirjutatud heas tahtes ja ühist hüvangut silmas pidades, ühelgi allakirjutanul ei ole kõne all oleva isiku suhtes isiklikku vastumeelsust ja kõik allakirjutanud tunnistavad tema häid isikuomadusi ning austavad tänuväärset tööd noortekogu ülesehitamisel.

Uskudes, et Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna juhatus on pädev langetama vastutustundlikke ja nii erakonna kui ka eesti ühiskonna üldist heaolu silmas pidavaid otsuseid, palume kõige eelneva põhjal võtta Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna juhatusel seisukoht Ruuben Kaalepi noortekogust Sinine Äratus välja arvamise kohta.

Konstruktiivset diskussiooni soovides ja sügava lugupidamisega

Tallinnas, 20. juunil 2016

Allakirjutanud: Rain Pärnaste, Triin Kuusk, Jaak Madison, Hendrika Näägo, Evelin Marjamägi.

Peeter Espaki poolne kommentaar:
“Näiteks meenub Kaalepi jutt ühes Tartu kohvikus, kus ta tuli mind hurjutama ja mainis, et kuna me ei toeta Islamiriiki, kes olevat nn. vabadusvõitlejad, olevat ma USA sabarakk. Sain päris vihaseks ikka, aga temaga väitlemine ei ole võimalik, sest ta lihtsalt räuskab mingisuguseid omi seisukohti ilma midagi põhjendamata.
Hitlerit kui maailma suurimat väejuhti propageeris Kaalep suurele seltskonnale ameeriklastest. Minu meelest rääkis ta seal ka midagi erakonnast. Üritasin selgitada, et ilmselgelt ei saa suurima väejuhi tiitlit anda mehele, kes kaotas sõja täielikult nii et isegi pealinn hävis. Kaalep sellega muidugi ei nõustunud ja jätkas oma ülikummalist juttu. Tegin hiljem ameeriklastele selgeks, et igal pool on rumalaid ja purjus inimesi ja et ärgu kõiki eestlasi pisut vaimust vaesteks või joodikuteks pidagu.”