Kirjavahetuse põhjal võib arvata, et Sinise Äratuse endisele esimehele Jaak Madisonile oli teada Melvin Ohtla kriminaalne taust, ent sellegipoolest ei teavitanud ta sellest kedagi. Selle asemel üritas Madison Ohtla kaudu organisatsiooni juhatusest välja puksida Madisonile mittesobivad liikmed.

Järgnev kiri on saadetud Sinise Äratuse siselisti Melvin Ohtla aadressilt.

Pealt näha ilus õun, a tegelt ussid sees

Saaga jätkub..
Kuidas nüüd alustada?
Liitusin Sinise Äratusega, et osa endast panustada. Sellega liitumine ei tulnud mulle kergelt, sest mu südametunnistus ei olnud puhas, nagu paljud teist juba teavad, olen kulgenud kriminaalses liinis. Kartsin ka sellepärast ennast siduda nii suure ja puhta eesmärgi poole püüdleva organisatsiooniga.


Mind ei kõnetanud poliitika pikka aega, kuna kõik see tundus olevat korrupeerunud sitt (vabandust väljenduse pärast). Siiski tõusis huvi ja elu keerdkäik pani mind ühel ajaperioodil otsima poliitareenil toimuva tagamõtet. Otsimistulemusena leidsingi konservatismi, ta kõnetas mind.


Lapsepõlvest saati olen ju pidanud end patrioodiks ja olen alati oma identiteedi üle uhkust tundnud. Kuid sisimas tundsin tugevat ängistust ja rahulolematust, ma ei suutnud enam pealtvaatajaks jääda, kuidas rahvuseid hävitada soovivad globalistlikud jõud oma plaane ellu viivad. Tahtsin vastu seista, kasvõi pisuke endast anda. Ei ajendanud mind Sinise Äratusega liituma, ei saamahimu, ei suur poliitiline ambitsioon. Lihtsalt tõekspidamised, väärtused ja eesmärk, mis kattusid.


Nüüdseks kolmteist kuud liige olnud, on mu silmad tunnistanud nii mõndagi. Näiteks ühtsust, üksmeelt, sõprust. Kahjuks samas ka sisemisi intriige, üksteisele ärapanemist ja võimuvõitlust. Kusjuures kolme viimast aspekti ei osanud ma esimestel kuudel tajuda.


Sinise Äratuse olemuse tundma õppimine tuli minuni läbi inimeste tundmaõppimise, sest inviduaalsel tasemel moodustame kokku kollektiivi, mis ongi meie väga armastatud liikumine..


Ma ei saa sundida ennast vaka all olema, kuna tunnetan mõne karkteri puhul karjerismi, mis tegelikkuses on Sinisele Äratusele hävitava mõjuga. Adume me kõik ju viimastel päevadel toimuvat lõhestumist. Las Kert Urmas pajatab Teile, lugupeetud kaasvõitlejad sellest lähemalt.

Hetkel on see minu poolt kõik, kuid küll jõuan veel Teieni pöörduda.
Melvin


Ohtla kirjale vastas siselisti Kert Urmas Raudvere, keda Madison väidetavalt juhatusest välja puksida üritas.


Re: Pealt näha ilus õun, a tegelt ussid sees

Tere õhtust, Sinine Äratus.

Mina olen Kert Urmas Raudvere ning kuulun ühe valesüüdistuse kiuste ikka veel organisatsiooni juhatusse. Viimased paar päeva on olnud segased teile ja veel segasemad mulle endale. Ma sooviksin siinkohal ette kanda kõik, mida mina olukorra kohta tean. Loodetavasti teeb see olukorra meile kõigile mõistetavamaks.

18. juunil toimunud Sinise Äratuse üldkoosolekul valiti uus juhatus
koosseisus: Ruuben Kaalep, Triin Kuusk, Jaak Madison, Kert Urmas Raudvere
ja Melvin Ohtla. Üldkoosolekut juhtis Jaak Madison, varem end korduvalt
lahkuvaks kuulutanud esimees.

Noortekogu esimeheks valiti Melvin Ohtla, kes valdava enamuse noortekogu liikmete teadmata kandis kehtivat kriminaalkaristust. Sellest teadlik olev Jaak Madison, samuti valitud juhatusse, ei teinud seda avalikuks ei esimehe kandidaatide esitamise ajal ega ka enne pressiteate esitamist, pannes sellega muuhulgas ohtu organisatsiooni maine. Järgnevate sündmuste järgi saab kindlusega väita, et see valik ning hiljem järgnenud otsused ja käitumine olid suuresti mõjutatud Jaagu isiklikest ambitsioonidest ning võimuihast sündinud tahtest säilitada ka esimehe kohalt lahkununa kontrolli Sinise Äratuse üle.

Jaagu jaoks olid valimised mitteaktsepteeritavad isikliku antipaatia pärast mõne uude juhatusse valitud liikme vastu. Tema varem mainitud vaikimisest võtmemomentidel võib järeldada, et plaan kasutada Melvinit sihtmärgina oli talle vastumeelse juhatuse võimalikku valimist ettenägeva Jaagu jaoks juba varem olemas, kindlasti enne esimehe valimist uue juhatuse poolt. Teel Rahvusraamatukogust EKRE Tallinna kontorisse, kus pidi toimuma uue juhtkonna esimene koosolek, teatas Jaak Melvinile, et neil „on vaja millestki rääkida“.

Kohe pärast vastvalitud juhatuse koosolekuks mahaistumist partei kontoris ning enne kui enamus juhatusest sai oma kohadki leida, teatas Jaak Madison oma tagasiastumisest ning andis põhjuseks, miks otsustas üldse valimistel osaleda, *väga veenva* "poliitik satub valimistel ikka hasarti". Hasarti täis poliitiku kohale asus pärast viimase ümberkolimist teise toanurka uue juhatuse liikmena Rain Pärnaste. On selle kirjutise autori tugev kõhutunne, et Jaagu algne soov osaleda juhatuse valimistel oli tingitud suuresti ta soovist kontrollida uue esimehe valimist.

Pärast koosolekut ja pressiteate välja saatmist üksi jäänud Jaak ja Melvin suundusid Jaagu autosse, millega nad sõitsid Tartu poole. Mõneajase Jaagu-poolse psühholoogilise surve järel nõustus Melvin Kükital peatudes andma esimesele oma mobiiltelefoni, millega endine esimees kirjutas valmis postituse, mis ilmus nii Sinise Äratuse meililistis ja kaks minutit hiljem ka Sinise Äratuse Facebook’i grupis. Muuhulgas oli Jaak madaldunud ka täiesti vaieldamatute valede kasutamisele, teatades muu jutu vahel ka, et „Raudvere on kõige kõrgemate poolt sattunud ebasoosingusse." See sai hiljem Melvinile ja teistele juhatuse liikmetele Martin Helme poolt isiklikult ümber lükatud.

Postituses pani Jaak, Melvini nime all, viimase esimehe kohalt tagasi
astuma ning süüdistas Kert Urmas Raudveret organisatsiooni „põhimõtete,
põhikirja või eetikakoodeksiga vastuollu minemises“, mainimata täpseid
punkte, millega väidetav vastuolu oli tekkinud, vaid kirjeldades teatud
olukordi ning alkoholi tarbimist. Organisatsiooni põhikirjaga tutvudes oli siiski selge, et tollal veel mitte juhatuse liige olnud Raudvere polnud tegelikult mingeid reegleid rikkunud.

Siiski otsustasid kaks juhatuse liiget, võibolla lihtsalt otsustades
Melvini sõnavõttu ka päriselt tema omana võtta, võibolla pärast Jaagu
poolset lisaveenmist eetikakoodeksiga sügavamalt tutvumata ettepanekuga
kaasa tulla. Ettepanekut toetas ka mõni üksik realiige, eeldatavasti
sarnastel põhjustel.

19. juuni hommikul teatas Melvin, et ilmunud ettepanek polnud siiski tema kirjutatud ning samuti seda, et ei saa ka selles esitatud seisukohtadega ise nõustuda, muuhulgas juba sel põhjusel, et juhatuse liige Kert polnud tegelikult ühegi eetikakoodeksi punktiga vastuollu sattunud. See, et
liikmete tähelepanu tegeliku rikkumise puudumisele juhiti, ei vastanud ilmselgelt Jaagu plaanile ning tõi kaasa viimase pahameele, mida näitas eriti välja tema kohene telefonikõne Melvinile. Kõne käigus jätkas Jaak viimase ähvardamist ning solvas teda *äärmiselt* roppude väljenditega.

Melvini avaldus, seekord ka tema enda poolt kirjutatud, tähendas Kert Urmas Raudvere Äratusse jäämist, kuna ülejäänud kaks juhatuse liiget, Ruuben Kaalep ja Kert ise, olid juba süüdistuse põhjendamatust mõistnud. Et Jaak ei suutnud ka ebamoraalsete võtete abil juhatuses domineerida, püüdis ta asja endale sobivamas suunas lükata viimase üldkoosoleku põhikirjavastaseks kuulutamisega, lootes nähtavasti, et kordusvalimised võiksid talle mingil moel paremini lõppeda.

20. juuni hommikul teatas Jaak täiesti omavoliliselt ja mitme reegliga vastuolus noortekogu liikmetele meilis ja Facebooki teel, et kutsub kokku uue noortekogu üldkoosoleku 3. juulil. Madisoni poolt uue üldkoosoleku kokkukutsumise põhjusena toodud väide, et 18. juuni üldkoosolekul puudus otsustusvõimelisuseks vajalik kvoorum, ei vastanud tõele. Üldkoosoleku juhataja ja kuni 18. juunini noortekogu juhatusse kuulunud Madison kinnitas enne üldkoosolekut piisava osa passiivsete liikmete noortekogust väljaarvamise, mis tegi noortekogu liikmete arvuks 80, et tol hetkel levinud (kuid ettevalmistamata ning vale) arusaama järgi otsustusvõimeline hulk kätte saada. Samuti kinnitas ta üldkoosoleku vastavust kvoorumile ning üritas küsimustele vaatamata koosolekut kõigi kohalolevate liikmete ees pigem närvilise kiirusega edasi veeretada. Äriregistris kehtiva noortekogu põhikirja alusel on üldkoosolek otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üks kümnendik noortekogu liikmetest ja seega oli see segadusele vaatamata siiski alati otsustusvõimeline.

On ka momente, mis viitavad tugevalt sellele, et Jaak Madison valmistus võimaluseks, et demokraatlikult valitud uus juhatus pole tema maitse järgi ka juba mõni aeg enne üldkoosolekut. Selle kirjatöökese autori kohta tegi esimees Jaak (võibolla eeldades ette valimistulemusi) juba samal õhtul uurijatööd näiteks Martin Järva juures, kes edastas pildid sest vestlusest sügavalt lõbustatult käesoleva kirjutise autorile.

Siinkohal on lisatud linkidena ka pildid saadetud vestlusest:Juhatuse ja selle kirjatüki autorini jõudis siin-seal veelgi killukesi Jaagule iseloomulikest viisidest asju ajada. Realiikme Karl-Richard Sänna initsiatiivil alustatud katse osapooli lepitada ja mingitki kompromissi saavutada, tõi lõpuks juhatuseni (ja seega ka selle kirjutise autorini) pakkumise "Raudvere võib Äratusse jääda, kuid peab juhatusest tagasi astuma". See iseenesest Jaagu toetatud varasemale seisukohale vasturääkiv pakkumine eetikakoodeksi vastu mitte läinud juhatuse liikmele, et too astuks siiski juhatusest tagasi oma koha säilimise nimel organisatsioonis,
näitab siinkohal paremini süüdistuse enda algset eesmärki. Valesüüdistuse eesmärk polnud algusest peale tegelikult ühegi liikme tegevuse reguleerimine (seda see ei saanudki olla, sest polnud eksimist), vaid pigem Jaagule isiklikult ebasümpaatse inimese lahkumine juhatusest. Vahendid selle saavutamiseks, nagu nägime, ei pidanud kuidagi vastama reeglitele.

Jaagu argumentide segadust ning uut üldkoosolekut kui viimast talle jäänud lootust, mille poole rabeleda, kirjeldavad ka nii Mait Krauni kui Sander Säreli siiamaani adekvaatselt vastamata jäänud küsimused Äratuse Facebooki grupis. Need olid, vastavas järjekorras, "Milliste konkreetsete

põhikirja/eetikakoodeksi punktide vastu Kert Urmas Raudvere eksinud on?" ja "Milline on uue koosoleku kokkukutsumise vajadus juhul, kui kvooruminõue oli täidetud juba eelmise koosoleku ajal?".

Autor on küll paadunud pessimist, kuid loodab siiski, et ühe kogu sündmusekeerisest läbi käinud väsinud inimese mälestused ja mõtted suudavad kuidagi tuua selgust kõigile neile, kes pole päevi mõistnud toimuvast suurt midagi. Selle kirjatüki kirjutamise ajaks on Jaak Madisoni tegude kohta tehtud avaldus erakonna aukohtusse ning samuti on EKRE juhatusel esmaspäeval kavas arutada ta käitumist ning tulevikku erakonnas.

-Kert Urmas Raudvere,
21.06.2016

Tartu

Raudvere kirja peale võtab listis sõna ka Sinise Äratuse lihtliige, kes peab Madisoni käitumist äärmiselt ebanormaalseks.

Re: Pealt näha ilus õun, a tegelt ussid sees

Tere!

Lisan siia ka Sinise Äratuse lihtliikme vaatenurga.
Olles heal juhul napilt pool aastat Sinise Äratuse liige, ei ole ma selle aja jooksul tajunud selliseid pingeid, mis kohe pärast juhatuse valimist välja lõid. Lugedes Melvin Ohtla kirjutatut, pole mul vaja eriti enda liitumise põhjustena midagi juurde lisada - armastus oma rahvuse ja isamaa vastu. Ma usun, et meil kõigil on samad sihid, tunded ja lootused meie liikumise ja rahva tuleviku suhtes.


Mulle paistis kuni laupäeva (18. juuni) õhtuni, et tegu on ühtse organisatsiooniga. Kui uus esimees oma kõnes rääkis kahe poole lepitamisest, oli see fakt mulle üllatuseks, ent samas ka rõõmustasin, kuna oluline on säilitada SÄ ühtsust. Õhtune uudis Melvini tagasiastumisest ja ettepanek Kert Urmas Raudvere väljaheitmiseks lõi mind pahviks. Olles nüüd lugenud Kert Urmas Raudvere kirjutatut asja kohta, leian, et Sinise Äratuse üldkoosoleku Mart Helme avakõnes mainitud intrigandid erakonnas on leidnud kõige otsesemalt tõestust, kui Kerdi jutt tõele vastab.


Ma loodan, et me püsime ühtsena, lahendame omavahelised tülid väärikalt ja ei lase isiklikel ambitsioonidel meie ainulaadset ühendust lõhkuda. Ma arvan, et ei ole ülekohtune, eeldades, et Kerdi jutt on kõik tõene, teha ettepanek Jaak Madisoni liikmeskonnast väljaarvamiseks. Mul on kujunenud tema kui riigikogu liikme suhtes suur austus, ent SÄ tuleviku huvides leian, et ilma temata saaksime minna ühiselt ja tugevamana edasi. Meil on sellest loost ühtteist õppida. Mulle tõesti ei meeldi, et keegi ühe patu pärast liikmeskonnast välja heidetakse, kuid Madisoni käitumine on olnud äärmiselt ebanormaalne.

Lugupidamisega

Lenno Pärnjõe